Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:

Het vermelden van een laboratoriumtest in de onderstaande lijst houdt niet automatisch in dat deze voor andere ziekenhuizen ook wordt bepaald. Bij twijfel overleggen met het betreffende laboratorium.
Voor de specifieke aanvraaginformatie kunt u klikken op de gewenste materiaalsoort zoals vermeld achter de testnaam in de onderstaande lijst.

Laboratorium van Klinische Farmacie en Farmacologie:
Naast het hieronder te vinden bepalingenpakket, is er nog een aantal andere geneesmiddel-analyses beschikbaar. Deze analyses zijn echter niet (volledig) gevalideerd en daarom gelden bij de uitvoering en interpretaties enkele beperkingen. Beperkingen kunnen bijvoorbeeld zijn de mate van extraheerbaarheid uit het monster, de stabiliteit van het monster of de invloed van de matrix op de uitslag. Deze beperkingen worden vooraf met de aanvrager besproken en worden ook achteraf bij de uitslag vermeld. Neemt u hiervoor contact op met het laboratorium van KFF.


V
vagina
bloed
bloed
bloed
bloed
diversen
VAP
stolbloed
diversen
bloed
diversen
bloed
bloed
bloed
bloed
bloed
bloed
bloed
faeces
erytrocyten
bloed
bijzonder vocht, urine
diversen
bloed
bloed
bloed
bloed
urine
bloed
bloed
bloed
bloed
bloed, erytrocyten
bloed
vocht
bloed
bloed
bloed
bloed
bloed
diversen
bloed
bloed
bloed
vruchtwater

Laatst bijgewerkt op 29-03-2016