Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Acantamoeba species uit cornea schraapsel
Synoniemen Contactlens, keratitis, cornea ulcus. Hoornvliesontsteking, acanthamoeba
Klinisch doel Onderzoek op Acantamoeba is geďndiceerd bij een keratitis bij contactlensdragers, in het bijzonder indien geen respons wordt weergenomen op antibiotica.
N.B.: naast de kweek wordt ook altijd een PCR gedaan.
Analysemethode kweek en PCR ( )

Insturen mogelijk i.o.m. arts-microbioloog. Buiten kantooruren via: 050-3616161 vraag naar dienstdoende bacteriologie
Bepalingsfrequentie dagelijks
Rapportage Geautoriseerde uitslagen zijn in het UMCG zichtbaar onder Labuitslagen (EPD). Externe aanvragers ontvangen definitieve uitslagen per post.
Doorlooptijd 2 - 15 werkdagen

Formulier tonen MMBb aanvraagformulier bij uitval EPD
Materiaalgroep cornea schraapsel
Benodigd materiaal cornea schraapsel na overleg met arts-microbioloog  
Opmerkingen Onderzoek dient van te voren aangemeld te worden bij het laboratorium i.v.m. benodigde voorbereidingen. Materiaal wordt onderzocht d.m.v. kweek. Hiervoor wordt schraapsel van de cornea direct na afname op een met een E. coli beënte agarplaat gesmeerd. PCR onderzoek kan worden verricht op schraapsel in UTM medium. Hiervoor kan het het mesje in het UTM medium worden gedaan. Dit medium kan tevens worden gebruikt voor virologisch onderzoek.

Afdeling Medische Microbiologie
Laboratorium Klinische Bacteriologie
Sectiehoofd M. Geutjes
tel.: 15290
m.geutjes@umcg.nl
Arts-microbioloog Consulten bacteriologie
tel.:  41256 (voor extern: dienstdoende via 050-3616161)
Verzendadres UMC Groningen
Afdeling Medische Microbiologie
Sectie Klinische Bacteriologie (EB89),
MVC-gebouw (ingang 39), 1ste verdieping.
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen
Verzendomstandigheden Na overleg met de arts-microbioloog
Monsterreceptie Klinische Bacteriologie
tel.: (050 36) 13589
Ruimtenr.  MVC-gebouw (ingang 39), 1e etage

Buizenpost:
Standaard: 2311, spoedlijn: 611

Na sluitingstijd van de MMBI: 
Materiaal zonder spoedindicatie kan worden verstuurd naar
de monsterreceptie van Laboratorium Geneeskunde 
(Lijnen: 711, 811, 2411, 2511, 2611 en 2711). 
Zie voor spoedmaterialen bij ‘Insturen mogelijk’

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015