Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Vitamine B6 (pyridoxalfosfaat) in bloed
LOINC Code 74442-5  
Synoniemen Pyridoxaalfosfaat pyridoxine pyridoxal pyridoxal-5-fosfaat @VB6 GVB6 VTB6 b1b6 vtb1b6
Minimaal volume 0.5 mL volbloed
Analysemethode LC-MS/MS

Insturen mogelijk 7 dagen per week, 24 uur per dag
Bepalingsfrequentie dagelijks
Rapportage binnen 1 week na ontvangst

Aanvraagformulier voor download Bijzondere Chemie  
Materiaalgroep bloed
Benodigd materiaal bloed in een EDTA buis 4 mL (K2E)  
Verwerkings- en transportcondities klik hier
Opmerkingen De bepaling wordt uitgevoerd in volbloed en meet pyridoxal-5-fosfaat.


Wijzigingsdata
20-3-2019 Per 1 april 2019 zijn de meetmethode (van HPLC naar LC-MS/MS), het referentie interval en de bepalingsfrequentie (van wekelijks naar dagelijks) gewijzigd.

Afdeling Laboratoriumgeneeskunde
Laboratorium Bijzondere Chemie
Laboratoriummanager D. Raatjes
tel.: 40027
d.raatjes@umcg.nl
Klinisch Chemicus Dhr. Dr. M.J. Vos
tel.:  050 36)17015 / 47015
m.j.vos01@umcg.nl
Klinisch Chemicus Prof. Dr. I.P. Kema
tel.:  (050 36)13779 / 77828
i.p.kema@umcg.nl
Verzendadres UMCG
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Verzendomstandigheden Gekoeld, niet op vrijdag.
Monsterreceptie Centrale monsterreceptie
tel.: (050 36)18040
Ruimtenr.  CMC-4, 1e etage, Y1.116

Buizenpost:
Lijnen: 711, 811, 2411, 2511, 2611 en 2711.
Monsterreceptie Bijzondere chemie
tel.: (050 36)13381
Ruimtenr.  CMC-4, 2e etage, Y2.118

Buizenpost:
Lijnen: 111, 211, 311, 411, 2411, 2511, 2611 en 2711.
Referentiewaarden Volwassenen

Per 1 april 2019

50-180 nmol/L
--------------------------------------------------

Oud tot 1-4-2019

35 - 136 nmol/L
Achtergrondinformatie Eigen onderzoek in gezonde donoren van Transplantlines (n=230) in 2019.

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015