Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Verapamil in bloed
Synoniemen Isoptin, Kortac 240
Klinisch doel

Profielinformatie Metaboliet = norverapamil

Aanvraag verapamil geeft automatisch uitslagen verapamil + norverapamil.
Analysemethode LC-MS/MS ( )

Bepalingsfrequentie Normaal: 2 keer per week
CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en apotheker
Rapportage CITO: na uitvoer van de analyse
Normaal: na uitvoer van de analyse

Aanvraagformulier voor download Aanvraagformulier TDM en toxicologisch onderzoek Klik hier voor meer informatie  
Materiaalgroep bloed
Benodigd materiaal stolbuis (4 ml)
 
Bijzondere afnametijd(en) 2 - 3 uur na inname.

Afdeling Ziekenhuisapotheek
Laboratorium Apotheeklaboratorium
Hoofdanalist ing. H. Kuiper
tel.: (050-36) 11058
h.kuiper@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Prof. Dr. D.J. Touw
tel.:  (050 36)14069 / 55753
d.j.touw@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Dr. M.G.G. Sturkenboom
tel.:  (050 36)11064 / 55753
m.g.g.sturkenboom@umcg.nl
Verzendadres Farmaceutisch en Toxicologisch Laboratorium
Ziekenhuisapotheek UMCG
Huispostcode EB79
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Verzendomstandigheden Geen bijzondere verzendcondities
Monsterreceptie Ziekenhuisapotheek Laboratorium, TDM & Tox
tel.: (050 36)14081
Ruimtenr.  Ingang 47, eerste verdieping

Buizenpost:
Spoedlijn:      911
Integraallijn: 3111
Referentiewaarden Therapeutisch: verapamil
150 - 600 µg/L; (top: 500 - 750 µg/L;
bij sustained release: 150 - 300 µg/L;
dal: 50 - 300 µg/L)

Therapeutisch: verapamil + norverapamil
150 - 750 µg/L

Toxisch: verapamil
900 µg/L

Toxisch: verapamil + norverapamil
1000 µg/L
Kinetische gegevens Halfwaardetijd:    verapamil:    3 - 7 uur;
                   norverapamil: 9 uur
Eiwitbinding:      90%
Biol. Beschikbaar: 90%, waarvan 80% presystemisch
                   metabolisme
Klaring:           normaal: 1600 ± 400 ml/min;
                   cirrose: 500 ± 200 ml/min
Vd.:               4 - 7 L/kg
pKa.:              HCl zout lost op 1 in 20 water
Achtergrondinformatie Zie monografie Calciumantagonisten Toxicologie behandelinformatie NVIC/NVZA/NVKF&B (Klik hier)  

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015