Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Voriconazol in bloed
Synoniemen Vfend
Klinisch doel

Analysemethode LC-MS/MS

Bepalingsfrequentie CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en apotheker
Normaal: 3x per week (maandag, woensdag, vrijdag)
Rapportage CITO: na uitvoer van de analyse
Normaal: na uitvoer van de analyse

Aanvraagformulier voor download Aanvraagformulier TDM en toxicologisch onderzoek Klik hier voor meer informatie  
Materiaalgroep bloed
Benodigd materiaal stolbuis (4 ml)
 
Afnametijd dal-spiegel Vlak voor nieuwe gift.
Afnametijd top-spiegel 15 min. na einde infuus of 2 uur na inname tablet.
Bijzondere afnametijd(en) midden spiegel: 5 uur na einde infuus
Opmerkingen Bepaling standaard in serum. Plasma en dried blood spot (DBS) ook mogelijk. Analyse van de DBS monsters vindt wekelijks plaats. Neem voor meer informatie contact op met het laboratorium.

Afdeling Ziekenhuisapotheek
Laboratorium Apotheeklaboratorium
Hoofdanalist ing. H. Kuiper
tel.: (050-36) 11058
h.kuiper@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Prof. Dr. D.J. Touw
tel.:  (050 36)14069 / 55753
d.j.touw@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Dr. M.G.G. Sturkenboom
tel.:  (050 36)11064 / 55753
m.g.g.sturkenboom@umcg.nl
Verzendadres Farmaceutisch en Toxicologisch Laboratorium
Ziekenhuisapotheek UMCG
Huispostcode EB79
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Verzendomstandigheden Indien ook de voriconazol-N-oxide gewenst is, dient het monster gekoeld te worden verzonden.
Monsterreceptie Ziekenhuisapotheek Laboratorium, TDM & Tox
tel.: (050 36)14081
Ruimtenr.  Ingang 47, eerste verdieping

Buizenpost:
Spoedlijn:      911
Integraallijn: 3111
Referentiewaarden Therapeutisch: 
dal: 1,5 - 5,5 mg/L 
bij leverfunctiestoornis: dal: 2 - 4 mg/L
bij moeilijk penetrabel gebied (cerebraal, sinus): dal 2 - 6 mg/L

MIC Aspergillus spp = 0,5 mg/L, bij fluconazol resistent hoger

Toxisch: 
dal: > 5,5 mg/L  (snelle stijging van 1 naar 3 mg/L kan een voorbode zijn 
van leverfunctiestoornis)

Bovenstaande referentiewaarden worden intern in het UMCG gehanteerd en 
zijn o.a. gebaseerd op Troke et. al AAC 2011 en de CAT monografie.
Kinetische gegevens Halfwaardetijd:    ca. 6 uur; sterk verlengd bij verminderde 
                   leverfunctie en bij serumconcentraties > 5 mg/L
Steady state:      bij toediening van oplaaddosis op dag 2
Eiwitbinding:      58%
Biol. Beschikbaar: > 90%; kan verminderd zijn bij kinderen (dan  65%), 
                   voedsel kan absorptie verminderen
Vd.:               volwassenen:  4,6 L/kg; kinderen  1,9 L/kg
Tmax:              IV: 15 min.; oraal: 1-2 uur
CYP-status:        voriconazol wordt gemetaboliseerd door CYP2C19 en remt
                   CYP3A4 en CYP2C9, de AUC van poor metabolizers kan 4 
                   6 x zo hoog zijn als die van extensive metabolizers. 
Dialyse:           wordt enigzins verwijderd bij dialyse, 
                   dosisaanpassing niet nodig bij hemodialyse, CVVH, CAPD
Achtergrondinformatie Kind < 35 kg lineaire kinetiek, spiegel op dag 3 afnemen.
Kind en volwassen: > 35 kg: geen lineaire kinetiek. Dosis afhankelijk van spiegel.

Vooralsnog zijn er geen indicaties voor target waardes bij profylaxe. Op dit moment wordt voor profylaxe de therapeutische grenswaarde aangehouden van > 1 mg/L.

Omeprazol verhoogt de AUC van voriconazol met > 40% en kan in combinatie met voriconazol leverfunctiestoornissen veroorzaken.

Orale toediening heeft de voorkeur bij patinten met nierfunctiestoornissen i.v.m. accumulatie oplosmiddel (cyclodextrine) in IV-formulering. Evt. eerste 2-3 dagen IV geven, daarna over op oraal.

Correlatie voriconazol spiegel met CRP aanwezig, inflammatie draagt bij aan verminderd metabolisme via de lever tot voriconazol-N-oxide, waardoor hogere spiegel voriconazol.

Aanvulling ref. waarden 25-02-08; achtergrond 09-03-09; ref. waarden + toevoeging monografie 16-01-12; achtergrond 06-08-12; kinetiek + achtergrond 20-02-13
11-04-2014 Informatie over DBS toegevoegd
referentiewaarden aangepast (DT, 20150313)
27-05-15 (MSt): frequentie verduidelijkt
15-07-15 (MSt): hyperlink ipv pdf

Zie TDM monografie Voriconazol van Commissie Analyse en Toxicologie van NVZA (Klik hier)
 

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015