Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Venlafaxine in bloed
Synoniemen Efexor
Klinisch doel

Profielinformatie Metaboliet is norvenlafaxine (= O-desmethylvenlafaxine)

Aanvraag venlafaxine geeft automatisch uitslagen venlafaxine + norvenlafaxine.
Analysemethode LC-MS/MS ( )

Bepalingsfrequentie Normaal: 1 keer per week
CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en apotheker
Rapportage CITO: na uitvoer van de analyse
Normaal: 1 werkdag na de analyse

Aanvraagformulier voor download Aanvraagformulier TDM en toxicologisch onderzoek Klik hier voor meer informatie  
Materiaalgroep bloed
Benodigd materiaal stolbuis (4 ml)
 
Bijzondere afnametijd(en) Geen bijzondere eis.

Afdeling Ziekenhuisapotheek
Laboratorium Apotheeklaboratorium
Hoofdanalist ing. H. Kuiper
tel.: (050-36) 11058
h.kuiper@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Prof. Dr. D.J. Touw
tel.:  (050 36)14069 / 55753
d.j.touw@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Dr. M.G.G. Sturkenboom
tel.:  (050 36)11064 / 55753
m.g.g.sturkenboom@umcg.nl
Verzendadres Farmaceutisch en Toxicologisch Laboratorium
Ziekenhuisapotheek UMCG
Huispostcode EB79
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Verzendomstandigheden Geen bijzondere verzendcondities
Monsterreceptie Ziekenhuisapotheek Laboratorium, TDM & Tox
tel.: (050 36)14081
Ruimtenr.  Ingang 47, eerste verdieping

Buizenpost:
Spoedlijn:      911
Integraallijn: 3111
Referentiewaarden Therapeutisch: 
venlafaxine + norvenlafaxine
100 - 400 (evt 750) microgram/L 

Toxisch: venlafaxine + norvenlafaxine
> 1000 microgram/L 
NB. Het metabolisme van venlafaxine is verzadigbaar, waardoor er bij 
overdosering sprake is van non-lineaire kinetiek.

Metabole ratio (concentratie norvenlafaxine / concentratie venlafaxine) 
voor verschillende genotypen:
Extensive metabolizers: MR = 1 - 10
Poor metabolizers: MR = <0 ,3 - 0,5
Ultra-rapid metabolizers: MR = > 10 

Ref: vigerende TDM monografie
Kinetische gegevens Venlafaxine:        
Halfwaardetijd:     5 uur
Eiwitbinding:       27%
Biol. beschikbaar:  groot first pass effect; 40 - 45%
Tmax:               gewoon preparaat:  2 uur
                    gereguleerde afgifte:  6 uur 
Klaring:            afhankelijk van nier en leverfunctie
Vd.:                6 - 7 L/kg

norvenlafaxine:
Halfwaardetijd:     11 uur
Eiwitbinding:       30%
Tmax:               gewoon preparaat:  4 uur
                    gereguleerde afgifte:  9 uur
Vd.:                4 - 6 L/kg
Achtergrondinformatie Laatst gewijzigd: 02FEB2018 (MSt)
- Venlafaxine wordt gemetaboliseerd door CYP2D6 in de actieve metaboliet norvenlafaxine. De halfwaardetijd van norvenlafaxine bedraagt ca. 11-13 uur.
- Bij Poor Metabolizers (CYP2D6) wordt een hogere spiegel venlafaxine gezien, terwijl bij Ultra-rapid metabolizer een lagere spiegel venlafaxine en hogere spiegel norvenlafaxine wordt gezien (zie ook MR bij referentiewaarden).
- Voor Toxicologie behandelinformatie NVIC/NVZA/NVKF&B: zie www.toxicologie.org venlafaxine
- Zie TDM monografie venlafaxine: (Klik hier)
 

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015