Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Vancomycine in bloed
Synoniemen Vancocin
Klinisch doel

Analysemethode Immuno-assay

Bepalingsfrequentie CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en apotheker
Normaal: dagelijks, in het weekend moeten de aanvragen voor 13.00 uur op het Laboratorium van de Apotheek aanwezig zijn
Rapportage CITO: na uitvoer van de analyse
Normaal: na uitvoer van de analyse

Aanvraagformulier voor download Aanvraagformulier TDM en toxicologisch onderzoek Klik hier voor meer informatie  
Materiaalgroep bloed
Benodigd materiaal EDTA buis 4 ml (K2E) of
stolbuis (4 ml)
 
Afnametijd dal-spiegel 0 - 15 minuten voordat nieuwe gift wordt aangehangen.
Afnametijd top-spiegel tenminste 1 uur na einde infuus.
Bijzondere afnametijd(en) In plaats van een dalspiegel kan ook een spiegel 6-12 uur na de gift worden afgenomen, mits deze voor de volgende gift is afgenomen.

Bij continu infuus is tijdstip afname niet van belang. Een monster kan enkele (4-6) uren na aanhangen van het continu infuus (na de oplaaddosis) al afgenomen worden.
Vermeld de oplaaddosis en de starttijd van het continu infuus.
Neem het monster uit andere arm dan de infuusarm af.
Opmerkingen De toedieningssnelheid van vancomycine is maximaal 10 mg/minuut, max. 500 mg toedienen in 1 uur, max. 1000 mg toedienen in 2 uur.

NaF-afnamebuis (plasma) geeft aanzienlijk lagere uitslagen (6 mg/L i.p.v. 30 mg/L).

Afdeling Ziekenhuisapotheek
Laboratorium Apotheeklaboratorium
Hoofdanalist ing. H. Kuiper
tel.: (050-36) 11058
h.kuiper@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Prof. Dr. D.J. Touw
tel.:  (050 36)14069 / 55753
d.j.touw@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Dr. M.G.G. Sturkenboom
tel.:  (050 36)11064 / 55753
m.g.g.sturkenboom@umcg.nl
Verzendadres Farmaceutisch en Toxicologisch Laboratorium
Ziekenhuisapotheek UMCG
Huispostcode EB79
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Verzendomstandigheden Geen bijzondere verzendcondities
Monsterreceptie Ziekenhuisapotheek Laboratorium, TDM & Tox
tel.: (050 36)14081
Ruimtenr.  Ingang 47, eerste verdieping

Buizenpost:
Spoedlijn:      911
Integraallijn: 3111
Referentiewaarden Therapeutisch:
Continu infuus: 20 - 25 mg/L

Intermitterend infuus: 
Dal: 15 - 20 mg/L (dialyse patienten idem)
Dal neonaten: 10 - 15 mg/L

Toxisch:
Continu infuus: > 28 mg/L
Dal: > 20 mg/L
Top: 80 mg/L
Top neonaten: > 40 mg/L

Bovenstaande referentiewaarden worden intern in het UMCG gehanteerd en 
zijn o.a. gebaseerd op Rybak et al AJHP 2009, CID 2009.
Kinetische gegevens Halfwaardetijd:    4 - 10 uur; kind 2 - 3 uur; neonaat 3 - 10 uur (zeer 
                   sterk afhankelijk van nierfunctie)
Eiwitbinding:      50%
Biol. Beschikbaar: zeer laag; peritoneaal 50% van i.v. dosis
Klaring:           k(e) = 0,0044 + 0,00085 Cl creat;
                   hemodialyse 15 ml/min = verwaarloosbaar
Vd.:               0,6 (0,4 - 0,8) L/kg 
Octanol/water:     laag; HCl zout lost op >1 in 10 water (pH=7)
Achtergrondinformatie Bij voorkeur AUC/MIC ratio > 400; MIC gevoelige micro-organismen (bv staphylococ) = < 1 mg/L.

Begin bij een continu infuus met een oplaaddosis van 15 mg/kg. Een monster kan enkele (4-6) uren na aanhangen van het continu infuus (na de oplaaddosis) al afgenomen worden.

Bij neonaten kan de dosering ook op basis van een top en dalspiegel na de eerste dosis aangepast worden. Deze methode kan gebruikt worden bij neonaten met nierfunctiestoornissen.

Vanwege de kans op afnamefouten is het regulier meten van liquor spiegels niet geindiceerd (Ng NeuroCritCare2014-158)

In bijzondere gevallen kunnen iom de apotheker of medische microbiologie hogere spiegels aangehouden worden.

Zie TDM monografie Vancomycine van Commissie Analyse en Toxicologie van NVZA (Klik hier)
 

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015