Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Valpro´nezuur in bloed
Synoniemen Depakine, DPA, Convulex, Propymal, Natrium-dipropylacetaat, Valproinezuur
Klinisch doel

Profielinformatie Indien gewenst, dan kan ook de vrije concentratie worden bepaald. Graag expliciet aangeven in de aanvraag.
Analysemethode Immuno-assay

Bepalingsfrequentie CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en apotheker
Normaal: dagelijks, in het weekend moeten de aanvragen voor 13.00 uur op het Laboratorium van de Apotheek aanwezig zijn
Rapportage CITO: na uitvoer van de analyse
Normaal: na uitvoer van de analyse

Aanvraagformulier voor download Aanvraagformulier TDM en toxicologisch onderzoek Klik hier voor meer informatie  
Materiaalgroep bloed
Benodigd materiaal EDTA buis 4 ml (K2E) of
stolbuis (4 ml)
 
Bijzondere afnametijd(en) Bij voorkeur 10 - 14 uur na laatste inname.

Afdeling Ziekenhuisapotheek
Laboratorium Apotheeklaboratorium
Hoofdanalist ing. H. Kuiper
tel.: (050-36) 11058
h.kuiper@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Prof. Dr. D.J. Touw
tel.:  (050 36)14069 / 55753
d.j.touw@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Dr. M.G.G. Sturkenboom
tel.:  (050 36)11064 / 55753
m.g.g.sturkenboom@umcg.nl
Verzendadres Farmaceutisch en Toxicologisch Laboratorium
Ziekenhuisapotheek UMCG
Huispostcode EB79
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Verzendomstandigheden Geen bijzondere verzendcondities
Monsterreceptie Ziekenhuisapotheek Laboratorium, TDM & Tox
tel.: (050 36)14081
Ruimtenr.  Ingang 47, eerste verdieping

Buizenpost:
Spoedlijn:      911
Integraallijn: 3111
Referentiewaarden Therapeutisch:
Epilepsie: 50 - 100 mg/L 
Stemmingsstabilisator acute episode: 80 – 120 mg/L; onderhoud: 60 – 80 
mg/L.
Vrije concentratie (epilepsie): 4-15 mg/L (echter ondergrens bepaling is 
10 mg/L).

Toxisch: > 150 mg/L (zie www.toxicologie.org)
Kinetische gegevens Halfwaardetijd:    10 - 15 uur; kinderen (2-10 jaar): 6 - 10 uur; 
                   leverfalen: 20 – 30 uur
Eiwitbinding:      90%, verzadigbaar bij hoge (toxische) concentratie
Biol. Beschikbaar: ± 100%, bijna geen presystemisch metabolisme
Tmax:              1 - 3 uur bij gewoon preparaat, 3 - 5 uur bij  
                   preparaat met maagsapresistente coating, 6 - 10 uur 
                   bij preparaat met gereguleerde afgifte.
Klaring:           0,1 – 0,5 ml/kg/min
Vd.:               0,1 - 0,4 L/kg
pKa.:              4,6
Octanol/water:     562; natriumzout lost op 1 in 5 water of alcohol; 
                   kookpunt zuur = 128 - 130°C.
Achtergrondinformatie laatst gewijzigd 09MAR2019 (MSt):
- Bij ernstig intoxicatie is eiwitbinding verzadigd; laat dan de vrije concentratie valproïnezuur bepalen.
- Het bepalen van de vrije concentratie valproïnezuur kan ook geïndiceerd zijn bij het uitsluiten van toxiciteit bij een totale concentratie die in het therapeutisch gebied ligt (door bijv. laag albumine). De ondergrens van de bepaling in de matrix (LLoQ van 10 mg/L) ligt echter in het therapeutisch gebied van de valproïnezuur vrije concentratie (4-12 mg/L). Het is daarom niet uitgesloten dat een lage maar therapeutische vrije concentratie wordt gerapporteerd als < 10 mg/L. Houdt u hier rekening mee bij het aanvragen van de vrije concentratie.
- Voor Toxicologie behandelinformatie NVIC/NVZA/NVKF&B zie www.toxicologie.org valproïnezuur
- Zie TDM monografie valproïnezuur (Klik hier)
 

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015