Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Vrije vetzuren (Free fatty acids) in bloed
LOINC Code 15066-4  
Synoniemen FFA, vetzuren, NEFA, vrije vetzuren, metabool basis
Minimaal volume 1 ml.
Opmerkingen Plasma vrije vetzuren zijn gevroren stabiel gedurende tenminste twee weken.
Analysemethode Enzymatisch + Spectrofotometrisch ( )

Insturen mogelijk 7 dagen per week, 24 uur per dag
Rapportage binnen 2 weken na ontvangst

Aanvraagformulier voor download Metabool aanvraagformulier BD  
Materiaalgroep bloed
Benodigd materiaal ca. 1 ml. bloed in een bloedsuikercupje (bij capillaire afname)
1 ml. bloed in een Glucose buis met transparante dop (2 ml: 3mg NaF)
 
Bewaaromstandigheden Monsters zijn tenminste 4 uur stabiel bij kamertemperatuur.

Afdeling Laboratoriumgeneeskunde
Laboratorium Metabole ziekten
Laboratoriummanager via secretariaat Lab. Metabole Ziekten
tel.: (050 36)13295
g.j.heersema@umcg.nl
Klinisch Chemicus Mw. Dr. M.R Heiner
tel.:  (050 36)15118 / 77618
m.r.heiner@umcg.nl
Klinisch Chemicus mw. Dr. W.H.A. de Jong
tel.:  (050 36)17015 / 47015 / 55889
w.h.a.de.jong@umcg.nl
Klinisch biochemisch geneticus Mw. Dr. K.E. Niezen-Koning
tel.:  (050 36)13187 / 77334
k.e.niezen-koning@umcg.nl
Verzendadres UMCG
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Monsterreceptie Centrale monsterreceptie
tel.: (050 36)18040
Ruimtenr.  CMC-4, 1e etage, Y1.116

Buizenpost:
Lijnen: 711, 811, 2411, 2511, 2611 en 2711.
Referentiewaarden 0 - 600 mol/l.
Afhankelijk van voedingstatus.

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015