Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Risperidon in bloed
Synoniemen Risperdal
Klinisch doel

Profielinformatie Metaboliet = 9-hydroxy-risperidon (alleen waarneembaar bij snelle metaboliseerders)

Aanvraag risperidon geeft automatisch uitslagen risperidon + 9-hydroxy-risperidon.
Analysemethode LC-MS/MS ( )

Bepalingsfrequentie Normaal: 1 keer per week
CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en apotheker
Rapportage CITO: na uitvoer van de analyse
Normaal: na uitvoer van de analyse

Aanvraagformulier voor download Aanvraagformulier TDM en toxicologisch onderzoek Klik hier voor meer informatie  
Materiaalgroep bloed
Benodigd materiaal stolbuis (4 ml)
 
Bijzondere afnametijd(en) Geen bijzondere eis.

Afdeling Ziekenhuisapotheek
Laboratorium Apotheeklaboratorium
Hoofdanalist ing. H. Kuiper
tel.: (050-36) 11058
h.kuiper@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Prof. Dr. D.J. Touw
tel.:  (050 36)14069 / 55753
d.j.touw@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Dr. M.G.G. Sturkenboom
tel.:  (050 36)11064 / 55753
m.g.g.sturkenboom@umcg.nl
Verzendadres Farmaceutisch en Toxicologisch Laboratorium
Ziekenhuisapotheek UMCG
Huispostcode EB79
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Verzendomstandigheden Geen bijzondere verzendcondities
Monsterreceptie Ziekenhuisapotheek Laboratorium, TDM & Tox
tel.: (050 36)14081
Ruimtenr.  Ingang 47, eerste verdieping

Buizenpost:
Spoedlijn:      911
Integraallijn: 3111
Referentiewaarden Therapeutisch: risperidon + 9-hydroxy-risperidon
20 - 60 µg/L

Toxisch: risperidon + 9-hydroxy-risperidon
>120 µg/L
Kinetische gegevens Risperidon:
Halfwaardetijd:    2 - 4 uur (snelle); 20 uur
                  (poor metabolizers)
Eiwitbinding:      90%
Biol. Beschikbaar: 66% voor snelle metabolizers
Klaring:           Extensive metaboliseerder
                   5,4 ± 1,4 ml/min/kg;
                   Poor metaboliseerder CYP2D6
                   0,6 - 0,8 ml/min/kg
Vd.:               1,1 L/kg (afhankelijk van metabole
                   status 0,7 - 2,1)
pKa.:              8,24; 3,11
Octanol/water:     LogP 3,04; metaboliet 2,32

9-hydroxy-risperidon:
Halfwaardetijd:    ± 23 uur
Eiwitbinding:      ± 74%
Achtergrondinformatie Laatst gewijzigd: 19MAR2019 (MSt):
- Bij overdosis tensiedaling. Geeft enzymremming gelijk aan fluoxetine verhoogde kans op tardieve dyskinesie in combinatie met neuroleptica, lithium, anti-depressiva en centraal anticholinerge werking.
- Voor Toxicologie behandelinformatie NVIC/NVZA/NVKF&B zie www.toxicologie.org risperidon (en antipsychotica)
- Zie TDM monografie risperidon en paliperidon van commissie Analyse en Toxicologie van de NVZA (Klik hier)
 

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015