Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Rifampicine in bloed
Synoniemen Rifadin, Rimactan
Klinisch doel

Profielinformatie Metaboliet = desacetylrifampicine

Aanvraag rifampicine geeft automatisch uitslagen rifampicine + desacethylrifampicine.
Opmerkingen Rifampicine is slechts 1 dag stabiel bij kamertemperatuur. Desacetylrifampicine is niet stabiel bij kamertemperatuur. Interne monsters direct versturen. Externe monsters afdraaien, invriezen en op ijs versturen.
Analysemethode LC-MS/MS ( )

Bepalingsfrequentie 1 x per week op donderdag
Rapportage 1 werkdag na de analyse

Aanvraagformulier voor download Aanvraagformulier TDM en toxicologisch onderzoek Klik hier voor meer informatie  
Materiaalgroep bloed
Benodigd materiaal stolbuis (4 ml)
 
Afnametijd dal-spiegel 0,5 uur voor start nieuwe gift (bij 1 dd doseren niet zinvol)
Afnametijd top-spiegel 1 - 4 uur na inname.
Bijzondere afnametijd(en) Om de blootstelling (AUC) te bepalen wordt bij voorkeur een volledige curve afgenomen. Na overleg met een van de ziekenhuisapothekers kan gekozen worden voor optimal sampling.
De afnametijden voor een volledige curve zijn:
voor doseren; 0,5; 1; 2; 3; 4 en 6 uur na doseren.

De afnametijden voor een optimal sampling curve zijn:
1; 3 en 8 uur na innemen of 1; 4 en 6 uur na innemen.
Opmerkingen Analyse in dried blood spots (DBS) is mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met het laboratorium.

Wijzigingsdata
27-12-2013 Afname tijden voor AUC gespecificeerd

Afdeling Ziekenhuisapotheek
Laboratorium Apotheeklaboratorium
Hoofdanalist ing. H. Kuiper
tel.: (050-36) 11058
h.kuiper@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Prof. Dr. D.J. Touw
tel.:  (050 36)14069 / 55753
d.j.touw@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Dr. M.G.G. Sturkenboom
tel.:  (050 36)11064 / 55753
m.g.g.sturkenboom@umcg.nl
Verzendadres Farmaceutisch en Toxicologisch Laboratorium
Ziekenhuisapotheek UMCG
Huispostcode EB79
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Verzendomstandigheden serum direct invriezen en gekoeld versturen
Monsterreceptie Ziekenhuisapotheek Laboratorium, TDM & Tox
tel.: (050 36)14081
Ruimtenr.  Ingang 47, eerste verdieping

Buizenpost:
Spoedlijn:      911
Integraallijn: 3111
Referentiewaarden Therapeutisch: rifampicine 
Dal:          0,5 -  1 mg/L (bij meermaaldaags doseren)
Top:          5   - 20 mg/L (1 - 4 uur)
Optimale AUC: AUC/MIC > 270

Toxisch: rifampicine 
Dal:          10 mg/L
Kinetische gegevens Halfwaardetijd:    1,5 - 5 uur, 3 - 5 uur begin,
                   2 - 3 uur later (auto inductie)
                   afhankelijk van leverfunctie,
                   onafhankelijk nierfunctie
Eiwitbinding:      80%
Biol. Beschikbaar: goed, geen first pass
Vd.:               1 L/kg
pKa.:              1,7 en 7,9
Octanol/water:     -; oplosbaar in water 1 in 300
Achtergrondinformatie Metaboliet: 25-desacetylrifampicine (minder actief dan rifampicine, aanweizg in lagere concentratie en heeft kortere halfwaardetijd).  MIC: gevoelige MO 0,002 - 0,5, minder gevoelige (coli, proteus, pseudomonas) 5 - 10 mg/L; Mycobacterium tuberculosis gemiddel 0,2 mg/L, max 1 mg/L.  15-03-2016 (MSt): AUC/MIC en aantal wijzigingen toegevoegd

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015