Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Vet (totaal) en triglyceriden in faeces
Synoniemen VTF
Klinisch doel Bij verdenking exocriene pancreas insufficientie, het ontbreken van galzure zouten in het darmkanaal, versnelde darmpassage, ileumfunctiestoornissen en vetresorptiestoornissen.
Minimaal volume 10 g faeces
Analysemethode FT-infrarood spectrofotometrie

Insturen mogelijk 7 dagen per week, 24 uur per dag
Bepalingsfrequentie wekelijks
Rapportage binnen 2 weken na ontvangst

Aanvraagformulier voor download Bijzondere Chemie  
Materiaalgroep faeces
Benodigd materiaal ca 10 g faeces in een faeces potje
 
Afnameconditie Voor vetbalans onderzoek, drie opeenvolgende 24 uurs faeces verzamelingen in aparte bokalen insturen.
Verwerkings- en transportcondities klik hier

Wijzigingsdata
01-04-2010 M.i.v. 1 april 2010 is aan de vet bepaling in feces de analyse van triglyceriden toegevoegd.

Afdeling Laboratoriumgeneeskunde
Laboratorium Bijzondere Chemie
Laboratoriummanager Mw. D.M. de Reus
tel.: (050 36)13034 / 55312
d.m.de.reus@umcg.nl
Klinisch Chemicus mw. Dr. W.H.A. de Jong
tel.:  (050 36)17015 / 47015 / 55889
w.h.a.de.jong@umcg.nl
Klinisch Chemicus Prof. Dr. I.P. Kema
tel.:  (050 36)13779 / 77828
i.p.kema@umcg.nl
Verzendadres UMCG
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Monsterreceptie Centrale monsterreceptie
tel.: (050 36)18040
Ruimtenr.  CMC-4, 1e etage, Y1.116

Buizenpost:
Lijnen: 711, 811, 2411, 2511, 2611 en 2711.
Monsterreceptie Bijzondere chemie
tel.: (050 36)13381
Ruimtenr.  CMC-4, 2e etage, Y2.118

Buizenpost:
Lijnen: 111, 211, 311, 411, 2411, 2511, 2611 en 2711.
Referentiewaarden Totaal vet:     0 - 50 g/kg (0 - 181 mmol/kg)

                < 7 g/24 uur

Vetbalans:      5 % van het ingenomen vet

Triglyceriden:  normaal niet aantoonbaar
Achtergrondinformatie Fine and Fordtran, gastroenterology 1992; 102:1936-1939

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015