Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Lood in bloed
Synoniemen Loodacetaat = loodsuiker; in loodmenie
Analysemethode ICP (inductief gekoppeld plasma) ( MS)

Bepalingsfrequentie Normaal: één keer per 2 weken
CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en apotheker
Rapportage CITO: na uitvoer van de analyse
Normaal: Werkdagen, 08.00-15.00 uur

Aanvraagformulier voor download Aanvraagformulier TDM en toxicologisch onderzoek Klik hier voor meer informatie  
Materiaalgroep bloed
Benodigd materiaal EDTA buis 4 mL (K2E)
 
Bijzondere afnametijd(en) Geen bijzondere eis.
Opmerkingen Bij voorkeur niet in urine bepalen i.v.m. uitwisseling met wand opvangvat.

Afdeling Ziekenhuisapotheek
Laboratorium Apotheeklaboratorium
Hoofdanalist ing. H. Kuiper
tel.: (050-36) 11058
h.kuiper@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Prof. Dr. D.J. Touw
tel.:  (050 36)14069 / 55753
d.j.touw@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Dr. M.G.G. Sturkenboom
tel.:  (050 36)11064 / 55753
m.g.g.sturkenboom@umcg.nl
Verzendadres Farmaceutisch en Toxicologisch Laboratorium
Ziekenhuisapotheek UMCG
Huispostcode EB79
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Verzendomstandigheden Geen bijzondere verzendcondities
Monsterreceptie Ziekenhuisapotheek Laboratorium, TDM & Tox
tel.: (050 36)14081
Ruimtenr.  Ingang 47, eerste verdieping

Buizenpost:
Spoedlijn:      911
Integraallijn: 3111
Referentiewaarden Aanvaardbaar tot 50 µg/L

Toxisch:
> 100 ug/L
Waarden > 50 ug/L kunnen biochemische veranderingen teweeg brengen.
Bij waarden > 100 ug/L kan bij kinderen neurologische of cognitieve 
schade ontstaan. Bij volwassenen kunnen dergelijke waarden een negatief 
effect hebben op de bloedaanmaak en lichte verhoging van de bloeddruk 
tot gevolg hebben.
Beroepshalve blootgestelde werknemers: 300 – 400 ug/L, echter chronisch 
> 450 ug/L: duidelijke storing in psychisch en fysisch functioneren.
Kinetische gegevens Halfwaardetijd:    70 dagen
Achtergrondinformatie Zie monografie Lood Toxicologie behandelinformatie NVIC/NVZA/NVKF&B (Klik hier)  

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015