Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Lidocaine in bloed
Synoniemen Lignocaine, Xylocaine
Klinisch doel

Profielinformatie Metaboliet = MEGX

De metaboliet MEGX, die centrale toxische effecten kan geven, kunnen we niet meer bepalen.
Analysemethode LC-MS/MS ( )

Bepalingsfrequentie Normaal: 1 keer per week
CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en apotheker
Rapportage CITO: na uitvoer van de analyse
Normaal: Werkdagen, 08.00-15.00 uur

Aanvraagformulier voor download Aanvraagformulier TDM en toxicologisch onderzoek Klik hier voor meer informatie  
Materiaalgroep bloed
Benodigd materiaal stolbuis (4 ml)
 
Bijzondere afnametijd(en) Afnametijd gedurende infuus, echter andere arm nemen om te prikken.

Afdeling Ziekenhuisapotheek
Laboratorium Apotheeklaboratorium
Hoofdanalist ing. H. Kuiper
tel.: (050-36) 11058
h.kuiper@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Prof. Dr. D.J. Touw
tel.:  (050 36)14069 / 55753
d.j.touw@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Dr. M.G.G. Sturkenboom
tel.:  (050 36)11064 / 55753
m.g.g.sturkenboom@umcg.nl
Verzendadres Farmaceutisch en Toxicologisch Laboratorium
Ziekenhuisapotheek UMCG
Huispostcode EB79
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Verzendomstandigheden Geen bijzondere verzendcondities
Monsterreceptie Ziekenhuisapotheek Laboratorium, TDM & Tox
tel.: (050 36)14081
Ruimtenr.  Ingang 47, eerste verdieping

Buizenpost:
Spoedlijn:      911
Integraallijn: 3111
Referentiewaarden Therapeutisch:
anti-aritmicum: 1 - 6 mg/L
anti-epilepticum (neonaten): 2 - 9 mg/L

Toxisch:
> 7 mg/L
Bij neonaten als anti-epilepticum: > 9 mg/L
CNS effecten bij eerste gift als bij 6 mg/L
Kinetische gegevens Halfwaardetijd:    1 - 2 uur (1,6 uur);
                   normaal 1,8 ± 0,1 uur;
                   cirrose: 6 ± 4 uur
Eiwitbinding:      64%
Biol. Beschikbaar: 95%, waarvan 65 - 70% presystemisch
                   metabolisme
Klaring:           5 - 20 ml/min/kg, lidocaine klaring 
                   is leverflow afhankelijk
Vd.:               1 - 2 L/kg (1,3)
pKa.:              7,86
Octanol/water:     42; base is onoplosbaar in water;
                   HCl zout 1 in 0,7
Achtergrondinformatie Zie monografie Lidocaine Toxicologie behandelinformatie NVIC/NVZA/NVKF&B (Klik hier)  

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015