Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Levomepromazine in bloed
Synoniemen Nozinan, Methotrimeprazine
Klinisch doel

Profielinformatie Metabolieten: er zijn veel metabolieten waarvan de werkzaamheid onbekend is.
Analysemethode LC-MS/MS

Bepalingsfrequentie 1 keer per week
Rapportage 1 werkdag na de analyse

Aanvraagformulier voor download Aanvraagformulier TDM en toxicologisch onderzoek Klik hier voor meer informatie  
Materiaalgroep bloed
Benodigd materiaal stolbuis (4 ml)
 
Bijzondere afnametijd(en) Geen bijzondere eis.

Wijzigingsdata
09-07-2014 Analysemethode aangepast

Afdeling Ziekenhuisapotheek
Laboratorium Apotheeklaboratorium
Hoofdanalist ing. H. Kuiper
tel.: (050-36) 11058
h.kuiper@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Prof. Dr. D.J. Touw
tel.:  (050 36)14069 / 55753
d.j.touw@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Dr. M.G.G. Sturkenboom
tel.:  (050 36)11064 / 55753
m.g.g.sturkenboom@umcg.nl
Verzendadres Farmaceutisch en Toxicologisch Laboratorium
Ziekenhuisapotheek UMCG
Huispostcode EB79
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Verzendomstandigheden Geen bijzondere verzendcondities
Monsterreceptie Ziekenhuisapotheek Laboratorium, TDM & Tox
tel.: (050 36)14081
Ruimtenr.  Ingang 47, eerste verdieping

Buizenpost:
Spoedlijn:      911
Integraallijn: 3111
Referentiewaarden Therapeutisch:
30 - 150 µg/L

Toxisch:
500 µg/L
Kinetische gegevens Halfwaardetijd:    15 - 30 uur
Biol. Beschikbaar: goed, 50% presystemisch metabolisme
Vd.:               23 - 42 L/kg
pKa.:              9,15
Octanol/water:     nauwelijks oplosbaar in water of
                   alcohol
Achtergrondinformatie 18-11-2014: bepalingsfrequentie aangepast Regel overmetabolieten er uit gehaald (DT, 01-07-2015)    

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015