Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Amylase isoenzymen in bloed
LOINC Code 24333-7 (panel)  
Synoniemen AMIS
Klinisch doel Onderscheid speeksel- en pancreasamylase.
Minimaal volume 1 mL serum
Analysemethode Enzymatisch

Insturen mogelijk 7 dagen per week, 24 uur per dag
Bepalingsfrequentie Incidenteel
Rapportage binnen 1 maand na ontvangst

Materiaalgroep bloed
Benodigd materiaal bloed in een stolbuis (zonder gel)  
Verwerkings- en transportcondities klik hier

Wijzigingsdata
30-03-2017 De referentiewaarde voor Totaal Amylase is gewijzigd naar <107 U/L conform de standaard bepaling van Amylase in bloed

Afdeling Laboratoriumgeneeskunde
Laboratorium Algemene Hematologie en chemie
Laboratoriummanager Mw. Dr. A.E. Dijkstra
tel.: (050 36)12909 / gsm 42909
a.e.dijkstra@umcg.nl
Klinisch Chemicus mw. Dr. W.H.A. de Jong
tel.:  (050 36)17015 / 47015 / 55889
w.h.a.de.jong@umcg.nl
Klinisch Chemicus Mw. Dr. J.E. Kootstra-Ros
tel.:  (050 36)10530 / 40530 / 77442
j.e.kootstra@umcg.nl
Klinisch Chemicus Prof. Dr. I.P. Kema
tel.:  (050 36)13779 / 77828
i.p.kema@umcg.nl
Arts klinische chemie Dr. L.J. van Pelt
tel.:  (050 36)13735 / 43735 / 55545
l.j.van.pelt@umcg.nl
Verzendadres UMCG
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Monsterreceptie Centrale monsterreceptie
tel.: (050 36)18040
Ruimtenr.  CMC-4, 1e etage, Y1.116

Buizenpost:
Lijnen: 711, 811, 2411, 2511, 2611 en 2711.
Monsterreceptie Bijzondere chemie
tel.: (050 36)13381
Ruimtenr.  CMC-4, 2e etage, Y2.118

Buizenpost:
Lijnen: 111, 211, 311, 411, 2411, 2511, 2611 en 2711.
Referentiewaarden Totaal amylase:    <107 U/L
Pancreas amylase:  13 - 53 U/L
Speeksel amylase:  15 - 47 U/L


---------------------------------
Referentiewaarden tot 30-03-2017 
Totaal amylase:    28-100 U/L
Achtergrondinformatie Totaal amylase en pancreas amylase worden bepaald.  Speeksel amylase wordt hieruit berekend.  Bron referentiewaarden: Pancreas amylase en Speeksel amylase: Bijsluiter firma. Totaal amylase: Clin Chem Lab Med 2006; 44(9) 1146-1155

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015