Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Amoxicilline in bloed
Synoniemen Clamoxyl, Flemoxin Amoxiden, Hiconcil
Klinisch doel

Analysemethode LC-MS/MS ( )

Bepalingsfrequentie Normaal: 1 keer per week
CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en apotheker
Rapportage Normaal: na uitvoer van de analyse
CITO: na uitvoer van de analyse

Aanvraagformulier voor download Aanvraagformulier TDM en toxicologisch onderzoek Klik hier voor meer informatie  
Materiaalgroep bloed
Benodigd materiaal stolbuis (4 ml)
 
Afnametijd dal-spiegel Vlak voor nieuwe gift.
Afnametijd top-spiegel 1 uur na inname
Bewaaromstandigheden Bij voorkeur niet bewaren maar direct gekoeld verzenden in verband met instabiliteit.

Afdeling Ziekenhuisapotheek
Laboratorium Apotheeklaboratorium
Hoofdanalist ing. H. Kuiper
tel.: (050-36) 11058
h.kuiper@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Prof. Dr. D.J. Touw
tel.:  (050 36)14069 / 55753
d.j.touw@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Dr. M.G.G. Sturkenboom
tel.:  (050 36)11064 / 55753
m.g.g.sturkenboom@umcg.nl
Verzendadres Farmaceutisch en Toxicologisch Laboratorium
Ziekenhuisapotheek UMCG
Huispostcode EB79
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Verzendomstandigheden Het materiaal gekoeld versturen, bij voorkeur alleen op maandag, dinsdag of woensdag, i.v.m. stabiliteit. Bewaard bij kamertemperatuur treedt binnen 24 uur een verlies op van circa 20%.
Monsterreceptie Ziekenhuisapotheek Laboratorium, TDM & Tox
tel.: (050 36)14081
Ruimtenr.  Ingang 47, eerste verdieping

Buizenpost:
Spoedlijn:      911
Integraallijn: 3111
Referentiewaarden Therapeutisch:
Dal: 0,5 -  1 mg/L
Top: 5   - 15 mg/L
Sterk afhankelijk van micro-organisme
(MIC voor enterococcen is 1 - 1,15 mg/L)
Kinetische gegevens Halfwaardetijd:    1 uur
Eiwitbinding:      20%
Biol. Beschikbaar: 90 - 100%
Klaring:           0,7
Vd.:               0,3 L/kg
Octanol/water:     lost op 1 = 400 in water

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015