Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Lopinavir in bloed
Synoniemen Kaletra (= combinatiepreparaat met lopinavir + ritonavir)
Klinisch doel

Profielinformatie Aanvraag lopinavir geeft automatisch uitslagen lopinavir en ritonavir.
Analysemethode LC-MS/MS

Bepalingsfrequentie Normaal: 1 keer per week
CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en apotheker
Rapportage CITO: na uitvoer van de analyse
Normaal: Werkdagen, 08.00-15.00 uur

Aanvraagformulier voor download Aanvraagformulier TDM en toxicologisch onderzoek Klik hier voor meer informatie  
Materiaalgroep bloed
Benodigd materiaal EDTA buis 4 mL (K2E)
 
Afnametijd dal-spiegel 8 - 12 uur na inname.
Afnametijd top-spiegel 4 - 6 uur na inname.

Afdeling Ziekenhuisapotheek
Laboratorium Apotheeklaboratorium
Hoofdanalist ing. H. Kuiper
tel.: (050-36) 11058
h.kuiper@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Prof. Dr. D.J. Touw
tel.:  (050 36)14069 / 55753
d.j.touw@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Dr. M.G.G. Sturkenboom
tel.:  (050 36)11064 / 55753
m.g.g.sturkenboom@umcg.nl
Verzendadres Farmaceutisch en Toxicologisch Laboratorium
Ziekenhuisapotheek UMCG
Huispostcode EB79
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Verzendomstandigheden Geen bijzondere verzendcondities
Monsterreceptie Ziekenhuisapotheek Laboratorium, TDM & Tox
tel.: (050 36)14081
Ruimtenr.  Ingang 47, eerste verdieping

Buizenpost:
Spoedlijn:      911
Integraallijn: 3111
Referentiewaarden Therapeutisch:
dal: 5 -  7 mg/L resistent
dal: 1 -  3 mg/L naïef
top: 9 - 14 mg/L

Toxisch:
Bij dalspiegels > 8 mg/L grotere kans op bijwerkingen, zoals 
hyperlipidemie
Kinetische gegevens Halfwaardetijd:    5 - 6 uur
Eiwitbinding:      98 - 99%
Tmax:              4 - 6 uur
Achtergrondinformatie Ritonavir als booster (zie aldaar).
Ritonavir heeft twee effecten op lopinavir, enerzijds remt het het metabolisme en verhoogt zo de lopinavirconcentratie. Tevens induceert ritonavir zijn eigen metabolisme en zeer waarschijnlijk dat van lopinavir; de dalconcentratie van lopinavir wordt bij herhaalde toediening steeds lager en stabiliseert na ongeveer 10 – 14 dagen.

Zie TDM monografie Lopinavir van UMC St Radboud (Klik hier)
 

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015