Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Atazanavir in bloed
Synoniemen Reyataz
Klinisch doel

Analysemethode LC-MS/MS

Bepalingsfrequentie Normaal: 1 keer per week
CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en apotheker
Rapportage CITO: na uitvoer van de analyse
Normaal: 1 werkdag na de analyse

Aanvraagformulier voor download Aanvraagformulier TDM en toxicologisch onderzoek Klik hier voor meer informatie  
Materiaalgroep bloed
Benodigd materiaal EDTA buis 4 mL (K2E)
 
Afnametijd dal-spiegel 10 - 24 uur na inname.
Afnametijd top-spiegel 3 - 4 uur na inname.
Bijzondere afnametijd(en) middenspiegel: 5 - 8 uur na inname.

Afdeling Ziekenhuisapotheek
Laboratorium Apotheeklaboratorium
Hoofdanalist ing. H. Kuiper
tel.: (050-36) 11058
h.kuiper@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Prof. Dr. D.J. Touw
tel.:  (050 36)14069 / 55753
d.j.touw@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Dr. M.G.G. Sturkenboom
tel.:  (050 36)11064 / 55753
m.g.g.sturkenboom@umcg.nl
Verzendadres Farmaceutisch en Toxicologisch Laboratorium
Ziekenhuisapotheek UMCG
Huispostcode EB79
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Verzendomstandigheden Geen bijzondere verzendcondities
Monsterreceptie Ziekenhuisapotheek Laboratorium, TDM & Tox
tel.: (050 36)14081
Ruimtenr.  Ingang 47, eerste verdieping

Buizenpost:
Spoedlijn:      911
Integraallijn: 3111
Referentiewaarden Therapeutisch:
Dal: 0,15 - 0,8 mg/L 

Kinetische gegevens Halfwaardetijd:    ca. 7,5 - 8,6 uur
Eiwitbinding:      85%
Biol. beschikbaar: voedsel vergroot de biologische beschikbaarheid met 
                   30 - 40% en verkleint de variatie hierin
Cmax:              2,5 uur (oraal)
Klaring:           7,6 L/uur, is remmer van CYP3A4, CYP1A2, CYP2C9
                   en UGT1A1 (UDP-glucuronosyl transferase) het wordt  
                   voornamelijk gemetaboliseerd door CYP3A4.
Vd:                80,8 L
Achtergrondinformatie Als gevolg van een interactie kan de atazanavir spiegel dalen bij cannabis gebruik.
Het komt voor een klein deel in de cerebrospinale vloeistof en in sperma.
Er zijn aanwijzingen dat atazanavir wordt verwijderd door hemodialyse.

Ref. waarden aangepast 07-07-08. Afnametijden aagepast 16-12-10.
Aanvulling ref. waarden, kinetiek, achtergrond 04-02-2012
referentiewaarde aangepast (DT, 20150313),rapportage aangepast (DT, 20150713)
Zie TDM monografie Atazanavir van UMCN Radboud
(Klik hier)
 

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015