Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Amprenavir in bloed
Synoniemen Telzir (fosamprenavir = prodrug)
Klinisch doel

Analysemethode LC-MS/MS

Bepalingsfrequentie Normaal: 1 keer per week
CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en apotheker
Rapportage CITO: na uitvoer van de analyse
Normaal: 1 werkdag na de analyse

Aanvraagformulier voor download Aanvraagformulier TDM en toxicologisch onderzoek Klik hier voor meer informatie  
Materiaalgroep bloed
Benodigd materiaal EDTA buis 4 mL (K2E)
 
Afnametijd dal-spiegel 10 - 12 uur na inname.
Afnametijd top-spiegel 2 uur na inname.
Bijzondere afnametijd(en) middenspiegel: 4 - 6 uur na inname

Afdeling Ziekenhuisapotheek
Laboratorium Apotheeklaboratorium
Hoofdanalist ing. H. Kuiper
tel.: (050-36) 11058
h.kuiper@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Prof. Dr. D.J. Touw
tel.:  (050 36)14069 / 55753
d.j.touw@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Dr. M.G.G. Sturkenboom
tel.:  (050 36)11064 / 55753
m.g.g.sturkenboom@umcg.nl
Verzendadres Farmaceutisch en Toxicologisch Laboratorium
Ziekenhuisapotheek UMCG
Huispostcode EB79
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Verzendomstandigheden Geen bijzondere verzendcondities
Monsterreceptie Ziekenhuisapotheek Laboratorium, TDM & Tox
tel.: (050 36)14081
Ruimtenr.  Ingang 47, eerste verdieping

Buizenpost:
Spoedlijn:      911
Integraallijn: 3111
Referentiewaarden Therapeutisch:
0,4 - 1,8 mg/L dal
Kinetische gegevens Halfwaardetijd:    7 - 11 uur
Eiwitbinding:      ca. 90%
Biol. Beschikbaar: ca. 90%; bij matige leverfunctiestoornis 3 x zo hoog 
                   en bij ernstige leverfunctiestoornis 4 x zo hoog;
                   vette maaltijd remt biologische beschikbaarheid
Klaring:           Remt CYP3A4. Wordt in grote mate in de lever 
                   gemetaboliseerd via CYP3A4.
                   Wordt voor 14% uitgescheiden met de urine, en voor 
                   ongeveer 75% met de feces.
                   Van een dosis wordt 1 - 3% in onveranderde vorm 
                   uitgescheiden met de urine; nier of leverfalen zijn
                   contra-indicaties.
Vd.:               5 - 6 L/kg
Achtergrondinformatie Agenerase (amprenavir) drank is uit de handel (MSt, 150818)
referentiewaarde aangepast (DT, 20150313)
rapportage aangepast (DT, 20150713)
Zie TDM monografie Amprenavir van UMCN Radboud
(Klik hier)
 

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015