Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Apolipoproteine E genotypering in bloed
LOINC Code 21619-2  
Synoniemen Apo E Apoe lipoproteine @ALP GALP APOE
Klinisch doel Risico inschatting hart- en vaat ziekten.
Minimaal volume 4 mL volbloed
Analysemethode qRT-PCR

Insturen mogelijk 7 dagen per week, 24 uur per dag
Bepalingsfrequentie één keer per 3 weken
Rapportage binnen 4 weken na ontvangst

Aanvraagformulier voor download Bijzondere Chemie  
Materiaalgroep bloed
Benodigd materiaal 4 mL bloed in een EDTA buis 4 mL (K2E)
 
Verwerkings- en transportcondities klik hier

Afdeling Laboratoriumgeneeskunde
Laboratorium Bijzondere Chemie
Laboratoriummanager Mw. D.M. de Reus
tel.: (050 36)13034 / 55312
d.m.de.reus@umcg.nl
Klinisch Chemicus Prof. Dr. I.P. Kema
tel.:  (050 36)13779 / 77828
i.p.kema@umcg.nl
Klinisch Chemicus mw. Dr. W.H.A. de Jong
tel.:  (050 36)17015 / 47015 / 55889
w.h.a.de.jong@umcg.nl
Verzendadres UMCG
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Verzendomstandigheden EDTA volbloed gekoeld bewaren tot verzending bij kamertemperatuur.
Monsterreceptie Centrale monsterreceptie
tel.: (050 36)18040
Ruimtenr.  CMC-4, 1e etage, Y1.116

Buizenpost:
Lijnen: 711, 811, 2411, 2511, 2611 en 2711.
Monsterreceptie Bijzondere chemie
tel.: (050 36)13381
Ruimtenr.  CMC-4, 2e etage, Y2.118

Buizenpost:
Lijnen: 111, 211, 311, 411, 2411, 2511, 2611 en 2711.
Achtergrondinformatie De genotypering van de Apo-E isovormen is gebaseerd op het vaststellen van de variatie in de nucleotidensequenties in codon 112 en codon 158 van het Apo-E gen op chromosoom 19. De allel discriminatie wordt uitgevoerd met behulp van qRT-PCR met TagMan probes. Met deze methode kunnen de volgende allelen worden gedetecteerd: - Apo E2: Cys 112(TGC) / Cys 158 (TGC) - Apo E3: Cys 112 (TGC)/ Arg 158 (CGC) - Apo E4: Arg 112 (CGC) / Arg 158 (CGC)  Genotype frequentie (%): E2/E2 : 1,0 E2/E3 : 12,0 E2/E4 : 1,5 E3/E3 : 59,8 E3/E4 : 22,9 E4/E4 : 2,8 Allel frequentie (%): E2 : 8,2 E3 : 75,1 E4 : 16,8  Daar de genoemde allelen codominant zijn, kunnen in het diploide menselijk genoom hieruit de volgende combinaties ontstaan: E2/E2, E3/E3, E4/E4, E2/E3, E2/E4 en E3/E4.  Deze vorm van genotypering sluit mutaties op andere plaatsen in het Apo-E gen niet uit.  Bron: Klasen EC, Smit M, de Kniff P, Gevers Leuven J, Kempen-Voogd R, Havekes L. Apolipoprotein E phenotype and gene distribution in The Netherlands. Hum. Hered. 1987; 37: 340-4.

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015