Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Arseen in bloed / urine
Synoniemen Arseentrioxide (Trisenox)als cytostaticum Rattenkruit (verboden gif)
Analysemethode ICP (inductief gekoppeld plasma)

Bepalingsfrequentie alleen bij intoxicatie
Rapportage na uitvoer van de analyse

Aanvraagformulier voor download Aanvraagformulier TDM en toxicologisch onderzoek Klik hier voor meer informatie  
Materiaalgroep bloed / urine
Benodigd materiaal 1 portie uit een 24-uurs verzameling in een urine puntbuis 10 ml
EDTA buis (4 of 10 ml)
 
Bijzondere afnametijd(en) Geen bijzondere eis.

Afdeling Ziekenhuisapotheek
Laboratorium Apotheeklaboratorium
Hoofdanalist ing. H. Kuiper
tel.: (050-36) 11058
h.kuiper@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Prof. Dr. D.J. Touw
tel.:  (050 36)14069 / 55753
d.j.touw@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Dr. M.G.G. Sturkenboom
tel.:  (050 36)11064 / 55753
m.g.g.sturkenboom@umcg.nl
Verzendadres Farmaceutisch en Toxicologisch Laboratorium
Ziekenhuisapotheek UMCG
Huispostcode EB79
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Verzendomstandigheden Geen bijzondere verzendcondities
Monsterreceptie Ziekenhuisapotheek Laboratorium, TDM & Tox
tel.: (050 36)14081
Ruimtenr.  Ingang 47, eerste verdieping

Buizenpost:
Spoedlijn:      911
Integraallijn: 3111
Referentiewaarden Normaal:
urine 100 µg/L; bloed normaliter 2-70 µg/L
Als cytostaticum top (na 4 uur) 800-1000 µg/L

Toxisch:
chronisch: 200 - 1000 µg/L
acuut:           1000 µg/L

Arseen III is vele malen meer toxisch dan Arseen V.
Concentratie zegt dus relatief weinig.
Kinetische gegevens Halfwaardetijd:    1ste fase: 4 - 8 uur (meeste arseen
                   verschijnt binnen 4 dagen in urine;
                   kleine hoeveelheden nog na 10 dagen.
Biol. Beschikbaar: afhankelijk vorm
Klaring 1.43 L/uur
Achtergrondinformatie Arseen intoxicaties komen zelden voor. Bepaling in bloed vereist een destructie overnacht en kan dus niet direct worden uitgevoerd, alleen bij sterk vermoeden van Arseen vergiftiging of TDM als cytostaticum.  Arseen III is vele malen meer toxisch dan As V. Wijziging 22-2-2008 

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015