Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Amitriptyline in bloed
Synoniemen Tryptizol, Sarotex
Klinisch doel

Profielinformatie Metaboliet = Nortriptyline

Aanvraag Amitriptyline geeft automatisch uitslagen Amitriptyline en Nortriptyline.
Analysemethode LC-MS/MS

Bepalingsfrequentie Normaal: 2 keer per week
CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en apotheker
Rapportage CITO: na uitvoer van de analyse
Normaal: na uitvoer van de analyse

Aanvraagformulier voor download Aanvraagformulier TDM en toxicologisch onderzoek Klik hier voor meer informatie  
Materiaalgroep bloed
Benodigd materiaal stolbuis (4 ml)
 
Bijzondere afnametijd(en) Bij voorkeur 10 - 14 uur na laatste inname.
Opmerkingen Analyse in dried blood spots (DBS) is mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met het laboratorium.

Afdeling Ziekenhuisapotheek
Laboratorium Apotheeklaboratorium
Hoofdanalist ing. H. Kuiper
tel.: (050-36) 11058
h.kuiper@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Prof. Dr. D.J. Touw
tel.:  (050 36)14069 / 55753
d.j.touw@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Dr. M.G.G. Sturkenboom
tel.:  (050 36)11064 / 55753
m.g.g.sturkenboom@umcg.nl
Verzendadres Farmaceutisch en Toxicologisch Laboratorium
Ziekenhuisapotheek UMCG
Huispostcode EB79
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Verzendomstandigheden Geen bijzondere verzendcondities
Monsterreceptie Ziekenhuisapotheek Laboratorium, TDM & Tox
tel.: (050 36)14081
Ruimtenr.  Ingang 47, eerste verdieping

Buizenpost:
Spoedlijn:      911
Integraallijn: 3111
Referentiewaarden Therapeutisch:
- Amitriptyline:  50 - 150 microgram/L
- Nortriptyline:  50 - 150 microgram/L
- Samen:         100 - 300 µg/L

Toxisch:
Samen:         > 400 microgram/L

Ref: vigerende TDM monografie
Kinetische gegevens Amitriptyline
Halfwaardetijd:    10 - 50 uur
Eiwitbinding:      90 - 95%
Biol. Beschikbaar: 40%
Tmax:              2 – 12 uur, stabiele spiegel wordt na 7 - 10 dagen 
                   bereikt
Klaring:           0,37 ± 0,10 L/kg/uur
Vd.:               14 (11 – 18) L/kg
pKa.:              9,4
Octanol/water:     HCl zout lost 1 = 1 op in water

Nortriptyline
Halfwaardetijd:    36 (20 - 90) uur, bij trage metaboliseerders voor 
                   CYP2D6 100 uur
Eiwitbinding:      92%
Biol. Beschikbaar: 50%
Tmax:              5 uur, stabiele spiegel wordt na 7 - 10 dagen bereikt
Klaring:           0,43 ± 0,11 L/kg/uur
Vd.:               18 ± 4 L/kg
pKa.:              9,7
Octanol/water:     50,1
Achtergrondinformatie Laatste wijziging: 18JAN2019 (MSt):
- Wanneer Amitriptyline wordt aangevraagd bepalen we automatisch de metaboliet Nortriptyline. Nortriptyline wordt ook alleen bepaald.
- Amitriptyline is een sterke remmer van de serotonine (5-HT) en de norepinefrine (NE)-transporter. Nortriptyline is vooral een sterke remmer van de NE-transporter.
- Bij trage metaboliseerders voor CYP2D6 of CYP2C19 dient amitriptyline lager te worden gedoseerd.
- Voor Toxicologie behandelinformatie NVIC/NVZA/NVKF&B zie www.toxicologie.org Tricyclische antidepressiva.
- Zie TDM monografie Tricyclische Antidepressiva (Klik hier)
 

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015