Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Amikacine in bloed
Klinisch doel

Analysemethode Immuno-assay

Bepalingsfrequentie CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en apotheker
Normaal: dagelijks, in het weekend moeten de aanvragen voor 13.00 uur op het Laboratorium van de Apotheek aanwezig zijn
Rapportage CITO: na uitvoer van de analyse
Normaal: na uitvoer van de analyse

Aanvraagformulier voor download Aanvraagformulier TDM en toxicologisch onderzoek Klik hier voor meer informatie  
Materiaalgroep bloed
Benodigd materiaal EDTA buis 4 ml (K2E) of
stolbuis (4 ml)
 
Afnametijd dal-spiegel Vlak voor nieuwe gift (0 - 30 min. ervoor).
Afnametijd top-spiegel 1 uur na start van infuus van half uur (dwz 30 min. na einde infuus).
Op aanvraag duidelijk tijdsverloop tussen begin infuus en bloedafname vermelden. Graag de exacte tijden vermelden
Bijzondere afnametijd(en) Om de blootstelling (AUC) te bepalen wordt bij voorkeur een volledige curve afgenomen. Na overleg met een van de ziekenhuisapothekers kan gekozen worden voor optimal sampling.
De afnametijden voor een volledige curve zijn:
voor doseren; 1; 2; 3; 4; 5; 6 en 8 uur na doseren.
De afnametijden voor een optimal sampling curve zijn:
1 en 4 uur na toedienen.

Afdeling Ziekenhuisapotheek
Laboratorium Apotheeklaboratorium
Hoofdanalist ing. H. Kuiper
tel.: (050-36) 11058
h.kuiper@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Prof. Dr. D.J. Touw
tel.:  (050 36)14069 / 55753
d.j.touw@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Dr. M.G.G. Sturkenboom
tel.:  (050 36)11064 / 55753
m.g.g.sturkenboom@umcg.nl
Verzendadres Farmaceutisch en Toxicologisch Laboratorium
Ziekenhuisapotheek UMCG
Huispostcode EB79
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Verzendomstandigheden Geen bijzondere verzendcondities
Monsterreceptie Ziekenhuisapotheek Laboratorium, TDM & Tox
tel.: (050 36)14081
Ruimtenr.  Ingang 47, eerste verdieping

Buizenpost:
Spoedlijn:      911
Integraallijn: 3111
Referentiewaarden Therapeutisch:
Volwassenen (dialyse patienten idem):
Dal: <5 mg/L
Top: algemeen: 45 - 60 mg/L
     tuberculose: 20 - 25 mg/L

Neonaten en kinderen (t/m 18 jaar):
Dal: < 5 mg/L
Top: 15 - 30 mg/L (i.g.v. luchtweginfectie 20 - 30 mg/L)

Cystic Fibrosis (CF):
Dosering: 1dd 20 - 30 mg/kg
Dal: <5 mg/L
Top: 45 - 60 mg/L

Intrathecale toediening (volwassenen, kinderen):
Top liquor: > 60 mg/L

Toxisch:
Dal: > 10 mg/L

Ref: vigerende TDM monografie
Kinetische gegevens Halfwaardetijd:    2,5 - 4 uur, verlengd bij nierfunctiestoornissen
Eiwitbinding:      < 5%
Biol. Beschikbaar: verwaarloosbaar
Vd.:               0,2 - 0,5 L/kg
Achtergrondinformatie Laatst gewijzigd: 28APR2016 (DT)
- Optimal sampling tijden voor AUC berekening toegevoegd.
- Zie TDM monografie Amikacine van Commissie Analyse en Toxicologie van NVZA voor meer informatie (Klik hier)
 

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015