Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Aluminium in bloed / bijzondere matrix
Synoniemen Alucol, Alucaps, Algedraat
Klinisch doel

Analysemethode ICP (inductief gekoppeld plasma) (/MS)

Bepalingsfrequentie Normaal: één keer per 2 weken
CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en apotheker
Rapportage CITO: na uitvoer van de analyse
Normaal: na uitvoer van de analyse
: binnen 4 dagen na ontvangst

Aanvraagformulier voor download Aanvraagformulier TDM en toxicologisch onderzoek Klik hier voor meer informatie  
Materiaalgroep bloed / bijzondere matrix
Benodigd materiaal plastic buis
 
Afnameconditie Aluminium mag niet met glas in aanraking komen,
dus afnemen in een plastic buis.
Bewaaromstandigheden Bewaren in polystyreenbuizen (normale plastic buizen).
Opmerkingen Bepaling wordt uitgevoerd in serum en in dialysewater.

Afdeling Ziekenhuisapotheek
Laboratorium Apotheeklaboratorium
Hoofdanalist ing. H. Kuiper
tel.: (050-36) 11058
h.kuiper@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Prof. Dr. D.J. Touw
tel.:  (050 36)14069 / 55753
d.j.touw@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Dr. M.G.G. Sturkenboom
tel.:  (050 36)11064 / 55753
m.g.g.sturkenboom@umcg.nl
Verzendadres Farmaceutisch en Toxicologisch Laboratorium
Ziekenhuisapotheek UMCG
Huispostcode EB79
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Verzendomstandigheden Geen bijzondere verzendcondities
Monsterreceptie Ziekenhuisapotheek Laboratorium, TDM & Tox
tel.: (050 36)14081
Ruimtenr.  Ingang 47, eerste verdieping

Buizenpost:
Spoedlijn:      911
Integraallijn: 3111
Referentiewaarden Therapeutisch (bloed):
- Normaal: < 5 µg/L (echter ondergrens van de bepaling is 20 µg/L)
- Beroepsmatige blootstelling kan tot hogere aluminiumconcentraties 
leiden (tot ca. 20 µg/L)

Toxisch:
> 100 microgram/L

Ref: Baselt, Disposition of Toxic Drugs and Chemicals in Man, 9th 
edition. 
Kinetische gegevens Halfwaardetijd: plasma halfwaardetijd niet van belang. 
                Stapelt zich o.a. in bot en hersenen.
Achtergrondinformatie Laatste wijziging 13JUL2018 (MSt) - Interacties: alle aluminium afgevende of adsorberende stoffen. - Tegenwoordig zijn gebruikte dialysevloeistoffen en fosfaatbinders aluminiumvrij. Voorheen dialysaat en concentraat max. 10 µg/L en hemofiltratie vloeistof/peritoneaal vloeistof max. 5 µg/L (Eis Europese Comm). - ondergrens bepaling in water is 10 µg/L.

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015