Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Amiodaron in bloed
Synoniemen Cordarone, Cordarone X (gekristaliseerd uit ethanol)
Klinisch doel

Profielinformatie Metaboliet = desethylamiodaron.

Aanvraag Amiodaron geeft automatisch uitslagen Amiodaron en Desethylamiodaron.
Analysemethode LC-MS/MS

Bepalingsfrequentie CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en apotheker
Normaal: 1 x per week op dinsdag
Rapportage CITO: na uitvoer van de analyse
Normaal: 1 werkdag na de analyse

Aanvraagformulier voor download Aanvraagformulier TDM en toxicologisch onderzoek Klik hier voor meer informatie  
Materiaalgroep bloed
Benodigd materiaal stolbuis (4 ml)
EDTA-buis
 
Bijzondere afnametijd(en) Vanwege de lange halfwaardetijd is het tijdstip van bloedafname niet kritisch.

Wijzigingsdata
09-07-2014 Analysemethode aangepast

Afdeling Ziekenhuisapotheek
Laboratorium Apotheeklaboratorium
Hoofdanalist ing. H. Kuiper
tel.: (050-36) 11058
h.kuiper@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Prof. Dr. D.J. Touw
tel.:  (050 36)14069 / 55753
d.j.touw@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Dr. M.G.G. Sturkenboom
tel.:  (050 36)11064 / 55753
m.g.g.sturkenboom@umcg.nl
Verzendadres Farmaceutisch en Toxicologisch Laboratorium
Ziekenhuisapotheek UMCG
Huispostcode EB79
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Verzendomstandigheden Geen bijzondere verzendcondities
Monsterreceptie Ziekenhuisapotheek Laboratorium, TDM & Tox
tel.: (050 36)14081
Ruimtenr.  Ingang 47, eerste verdieping

Buizenpost:
Spoedlijn:      911
Integraallijn: 3111
Referentiewaarden Therapeutisch:
- Amiodaron: 1 - 2,5 mg/L (1 mg/L is nodig voor voldoende anti-aritmisch 
effect, aritmieen beginnen weer bij daling tot < 0,5 mg/L)
- Amiodaron + desethylamiodaron: 1 - 4 mg/L

Toxisch:
- Amiodaron:                     > 2,5 mg/L
- Amiodaron + desethylamiodaron: > 4 mg/L

Ref: vigerende TDM monografie
Kinetische gegevens Halfwaardetijd:    40 - 55 dagen (grote inter-individuele variabiliteit 
                   van 20 – 100 dagen)
Eiwitbinding:      96%
Biol. Beschikbaar: 30 - 80% 
Klaring:           0,1 - 0,2 L/kg/uur 
                   hart, lever en nier concentratie 2 - 8 x bloed, zelfs 
                   in hersenen iets hoger dan in bloed. 
Vd.:               ± 66 L/kg (grote inter-individuele variatie van 0,9 - 
                   148 L/kg)
pKa.:              5,6
Octanol/water:     125 (nauwelijks in water oplosbaar)
Achtergrondinformatie Laatste wijziging: 07APR2016 (AVE)
- Na orale toediening treedt de werking na 2 - 14 dagen in, meestal na 1 week, afhankelijk van de gebruikte oplaaddosis.
- Stabiele plasmaconcentraties worden pas na 1 tot enkele maanden bereikt.
- Na staken van de behandeling kan de werking nog 30 - 60 dagen aanhouden.
- Zie TDM monografie Amiodaron van Commissie Analyse en Toxicologie van NVZA voor meer informatie. (Klik hier)
 

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015