Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Aceton in bloed / urine
Synoniemen 2-Propanon, Dimethylketon, nagellak remover; ketonlichaam bij diabetisch acidose
Klinisch doel Is nagellakverwijderaar; wordt endogeen gevormd. Soms ook gedronken of gesnoven. Aceton is ook metaboliet van isopropanol, maar kan in hoge concentraties ook gereduceerd worden tot isopopanol
Analysemethode Gaschromatografie

Bepalingsfrequentie alleen bij intoxicatie
Rapportage na uitvoer van de analyse

Aanvraagformulier voor download Aanvraagformulier TDM en toxicologisch onderzoek Klik hier voor meer informatie  
Materiaalgroep bloed / urine
Benodigd materiaal EDTA buis 4 mL (K2E)
 
Afnameconditie Bij voorkeur in volbloed (wordt naast de alcoholen in 1 run bepaald), maar kan ook in serum/plasma (dan 1,25 X hoger) of urine
Bijzondere afnametijd(en) Geen bijzondere eis

Afdeling Ziekenhuisapotheek
Laboratorium Apotheeklaboratorium
Hoofdanalist ing. H. Kuiper
tel.: (050-36) 11058
h.kuiper@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Prof. Dr. D.J. Touw
tel.:  (050 36)14069 / 55753
d.j.touw@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Dr. M.G.G. Sturkenboom
tel.:  (050 36)11064 / 55753
m.g.g.sturkenboom@umcg.nl
Verzendadres Farmaceutisch en Toxicologisch Laboratorium
Ziekenhuisapotheek UMCG
Huispostcode EB79
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Verzendomstandigheden Geen bijzondere verzendcondities
Monsterreceptie Ziekenhuisapotheek Laboratorium, TDM & Tox
tel.: (050 36)14081
Ruimtenr.  Ingang 47, eerste verdieping

Buizenpost:
Spoedlijn:      911
Integraallijn: 3111
Referentiewaarden Normaalwaarde bloed:
1 - 20 mg/L

- Bij diabeten 100-600 mg/L 
- Bij diabetisch ketoacidose 100 - 450 mg/L (urine 450-900 mg/L)
- Bij extreme ketoacidose tot 600 mg/L
- Bij chronisch alcoholisme 40 - 150 mg/L (urine 100-700 mg/L)
- Bij een staat van vasten of uithongeren 50 mg/L (urine tot 2200 mg/L)

Toxisch:
200 - 400 mg/L
Bij alcoholisten > 1500 mg/L
Als metaboliet van isopropanol 400 mg/L (bij een eigen casus in bloed 
1500 mg/L)
Kinetische gegevens Halfwaardetijd: 4 uur, bij overdosis verzadigings
                metabolisme: 25 - 30 uur
Klaring:        tot serumspiegels van 1 g/L is nier
                belangrijkste uitscheidingsorgaan;
Metabolieten:   azijnzuur en mierenzuur; (meestal niet aantoonbaar)
T max:          na aceton drinken: nuchter 10 min; met volle maag 1 uur  
Vd.:            0,82 L/kg
Achtergrondinformatie Laatste wijziging: 02MAR2016
- Endogeen kan bij diabeten in zeer extreme omstandigheden tot ca. 700 mg/L worden gevormd, meestal slechts ca. 2 mg/L (ref: Baselt, Disposition of Toxic Drugs and Chemicals in Man, 9th edition)
- Verder kunnen aceton concentraties verhoogd zijn bij alcohol ketoacidose, vasten, zeer sterke inspanning, aangeboren ziekten.
- Zie ook monografie Aceton Toxicologie behandelinformatie NVIC/NVZA/NVKF&B (Klik hier)
 

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015