Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Acetaldehyde in bloed
Synoniemen Ethanal, Ethylaldehyde, metaboliet ethanol
Analysemethode Gaschromatografie

Bepalingsfrequentie alleen bij intoxicatie
Rapportage na uitvoer van de analyse

Aanvraagformulier voor download Aanvraagformulier TDM en toxicologisch onderzoek Klik hier voor meer informatie  
Materiaalgroep bloed
Benodigd materiaal EDTA buis 4 mL (K2E)
 
Bijzondere afnametijd(en) Geen bijzondere eis.

Afdeling Ziekenhuisapotheek
Laboratorium Apotheeklaboratorium
Hoofdanalist ing. H. Kuiper
tel.: (050-36) 11058
h.kuiper@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Prof. Dr. D.J. Touw
tel.:  (050 36)14069 / 55753
d.j.touw@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Dr. M.G.G. Sturkenboom
tel.:  (050 36)11064 / 55753
m.g.g.sturkenboom@umcg.nl
Verzendadres Farmaceutisch en Toxicologisch Laboratorium
Ziekenhuisapotheek UMCG
Huispostcode EB79
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Verzendomstandigheden Geen bijzondere verzendcondities
Monsterreceptie Ziekenhuisapotheek Laboratorium, TDM & Tox
tel.: (050 36)14081
Ruimtenr.  Ingang 47, eerste verdieping

Buizenpost:
Spoedlijn:      911
Integraallijn: 3111
Referentiewaarden Normaalwaarde:
tot 0,1 mg/L

Als metaboliet bij inname grote hoeveelheid alcohol: 
0,9 - 1,3 mg/L (bij chronisch alcoholgebruik: 1,7 - 2,5 mg/L)

Toxisch:
> 50 mg/L (ondergrens van de bepaling)

Ref: Baselt, Disposition of Toxic Drugs and Chemicals in Man, 9th edition
Achtergrondinformatie Laatste wijziging: 02MAR2016 (AVE) - Acetaldehyde wordt gebruikt in de vervaardiging van enkele synthetische chemische producten, waaronder bepaalde kunststoffen, kleurstoffen en harsen.  - Acetaldehyde komt in vrij hoge concentratie voor in sigarettenrook en is een metaboliet of afbraak product van ethanol, metaldehyde en paraldehyde.

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015