Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Acenocoumarol in bloed
Synoniemen Sintrom, Nicoumalone
Klinisch doel

Analysemethode LC-MS/MS

Bepalingsfrequentie CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en apotheker
Rapportage CITO: na uitvoer van de analyse

Aanvraagformulier voor download Aanvraagformulier TDM en toxicologisch onderzoek Klik hier voor meer informatie  
Materiaalgroep bloed
Benodigd materiaal stolbuis (4 ml)
 
Afnametijd dal-spiegel Vlak voor nieuwe gift
Afnametijd top-spiegel 2 uur na inname

Wijzigingsdata
09-07-2014 Analysemethode aangepast

Afdeling Ziekenhuisapotheek
Laboratorium Apotheeklaboratorium
Hoofdanalist ing. H. Kuiper
tel.: (050-36) 11058
h.kuiper@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Prof. Dr. D.J. Touw
tel.:  (050 36)14069 / 55753
d.j.touw@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker Dr. M.G.G. Sturkenboom
tel.:  (050 36)11064 / 55753
m.g.g.sturkenboom@umcg.nl
Verzendadres Farmaceutisch en Toxicologisch Laboratorium
Ziekenhuisapotheek UMCG
Huispostcode EB79
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Verzendomstandigheden Geen bijzondere verzendcondities
Monsterreceptie Ziekenhuisapotheek Laboratorium, TDM & Tox
tel.: (050 36)14081
Ruimtenr.  Ingang 47, eerste verdieping

Buizenpost:
Spoedlijn:      911
Integraallijn: 3111
Referentiewaarden Therapeutisch:
Dal:  30 -  90 microg/L
Top: 100 - 500 microg/L

Toxisch:
Dal: > 100 microg/L

Ref: Schulz, Critical Care 2012
Kinetische gegevens Halfwaardetijd: 9 uur
Eiwitbinding:   98%
Vd.:            0,3 L/kg
Octanol/water:  onoplosbaar in water
Achtergrondinformatie Laatst gewijzigd: 02MAR2016 (AVE)
- Normaliter via INR-stollingstijd bepaling, bij afwijkingen deze bepaling.
- De werking van cumarinederivaten berust op competitieve remming van enzymcomplex VKOR. Resistentie door aangeboren polymorfisme in het vitamine K-reductase (zeer zeldzaam). In dat geval 10 - 20 maal hoger doseren, met spiegels van ook 10 tot 20 maal hoger. Zie NTVG 2006;150(38):2095-8
- Voor toxicologie behandeling informatie zie vigerende Toxicologie monografie (Klik hier)
 

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015