Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Lactaat in urine
Synoniemen melkzuur, laktaat, metabool.
Minimaal volume 0,5 ml urine
Analysemethode Enzymatisch + Spectrofotometrisch ( )

Insturen mogelijk 7 dagen per week, 24 uur per dag
Bepalingsfrequentie 1 keer per week
Rapportage binnen 2 weken na ontvangst

Aanvraagformulier voor download Metabool aanvraagformulier BD  
Materiaalgroep urine
Benodigd materiaal 8 ml verse urine in een urine puntbuis 10 ml
 
Afnameconditie - Vul van een verse portie, 12- of 24 uurs verzameling, 1 urinebuis.
- Vermeld op het aanvraagformulier bij een 12- of 24 uurs verzameling het volume.

Afdeling Laboratoriumgeneeskunde
Laboratorium Metabole ziekten
Laboratoriummanager D. Raatjes
via secretariaat Lab. Metabole Ziekten; mw G. Heersema
tel.: (050 36)13295
lmzg@umcg.nl
Klinisch Chemicus Mw. Dr. M.R Heiner
tel.:  (050 36)15118 / 77618
m.r.heiner@umcg.nl
Klinisch biochemisch geneticus Mw. Dr. K.E. Niezen-Koning
tel.:  (050 36)13187 / 77334
k.e.niezen-koning@umcg.nl
Verzendadres UMCG
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Verzendomstandigheden Materiaal moet gevroren verzonden worden.
Monsterreceptie Centrale monsterreceptie
tel.: (050 36)18040
Ruimtenr.  CMC-4, 1e etage, Y1.116

Buizenpost:
Lijnen: 711, 811, 2411, 2511, 2611 en 2711.
Monsterreceptie Metabole Ziekten
tel.: (050 36)13253/13295
lmzg@umcg.nl
Ruimtenr.  CMC-4, 2e Etage, Y2.108
Referentiewaarden 0 - 0.08 mmol/mmol kreat.
Achtergrondinformatie Bron: Eigen referentiewaarden.

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015