Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Aminozuren profiel in urine
Synoniemen metabool, cystine, cysteine, cystinurie.
Profielinformatie Deze analyse wordt veelal aangevraagd in het kader van basisdiagnostisch onderzoek. Urine aminozuren analyse is zeer waardevol bij de diagnostiek van aminozuur transporter defecten, waaronder cystinurie.

Analyse van aminozuren in blaasspoelsel is mogelijk. Deze bepaling valt echter niet binnen de scope van de ISO15189 accreditatie.
Minimaal volume 200 ul urine
Analysemethode Vloeistofchromatografie

Insturen mogelijk Normaal: 7 dagen per week, 24 uur per dag
Spoed: alleen na overleg met de klinisch chemicus
Bepalingsfrequentie dagelijks
Rapportage Spoed: na uitvoer van de analyse
Normaal: na ca. 4 weken

Aanvraagformulier voor download Metabool aanvraagformulier BD  
Materiaalgroep urine
Benodigd materiaal ca. 10 ml. urine in een urine puntbuis 10 ml
 
Afnameconditie Indien mogelijk ochtend urine.
Verwerkings- en transportcondities klik hier
Opmerkingen Aanvragen voor EERSTE onderzoek moeten via het formulier `Aanvraag laboratoriumdiagnostiek erfelijke metabole ziekten` of digitaal via ordermanagement. Het formulier is te verkrijgen bij het secretariaat van het laboratorium metabole ziekten. Digitale aanvragen via OMAF X/Care via service-unit `metabole ziekten bloed`.
Voor nadere informatie omtrent machtigingsaanvraag, zie algemeen metabool onderzoek.

Afdeling Laboratoriumgeneeskunde
Laboratorium Metabole ziekten
Laboratoriummanager via secretariaat Lab. Metabole Ziekten
tel.: (050 36)13295
g.j.heersema@umcg.nl
Klinisch Chemicus Mw. Dr. M.R Heiner
tel.:  (050 36)15118 / 77618
m.r.heiner@umcg.nl
Klinisch Chemicus mw. Dr. W.H.A. de Jong
tel.:  (050 36)17015 / 47015 / 55889
w.h.a.de.jong@umcg.nl
Klinisch biochemisch geneticus Mw. Dr. K.E. Niezen-Koning
tel.:  (050 36)13187 / 77334
k.e.niezen-koning@umcg.nl
Verzendadres UMCG
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Verzendomstandigheden Urine gevroren verzenden
Monsterreceptie Centrale monsterreceptie
tel.: (050 36)18040
Ruimtenr.  CMC-4, 1e etage, Y1.116

Buizenpost:
Lijnen: 711, 811, 2411, 2511, 2611 en 2711.
Monsterreceptie Metabole Ziekten
tel.: (050 36)13253/13295
lmzg@umcg.nl
Ruimtenr.  CMC-4, 2e Etage, Y2.108
Referentiewaarden Referentiewaarden zijn op te vragen bij het laboratorium.
Bron: eigen referentiewaarden.
Achtergrondinformatie Uitslag wordt beoordeeld als "normaal" of "afwijkend".  Bij een afwijkende uitslag wordt deze nader omschreven.  Indien noodzakelijk wordt een normale uitslag  verduidelijkt.

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015