Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Alfa-thalassemie in bloed
Synoniemen Hb-pathie, hemoglobinopathie, thalassemie, Hb-afwijkingen
Minimaal volume 2 ml EDTA bloed
Minimaal apparaat volume 2 ml EDTA bloed
Opmerkingen Buis onbehandeld en gekoeld (circa 4░C) in koelkast (nr. 174) bewaren.
Analysemethode PCR

Insturen mogelijk 7 dagen per week, 24 uur per dag
Rapportage uiterlijk 2 weken na ontvangst monster
Doorlooptijd 10 werkdagen

Aanvraagformulier voor download Bijzondere Hematologie  
Materiaalgroep bloed
Benodigd materiaal EDTA buis 10 ml (K2E)
1 navelstrengbloed van de baby in een EDTA buis 4 mL (K2E)
 
Afnameconditie volwassenen: 10 ml EDTA
kinderen : 4 ml EDTA
Opmerkingen Het onderzoekspakket omvat screening op de meest 7 voorkomende alfa-thalassemie varianten op DNA niveau (-3.7, -4.2, SEA, MED, Thai, FIL, -20,5 en 3.7 triplicatie.

Afdeling Laboratoriumgeneeskunde
Laboratorium Bijzondere Hematologie
Laboratoriummanager O.J. Plantinga
tel.: (050 36)14338 / 44338
o.j.plantinga@umcg.nl
Klinisch Chemicus Dr. M.V. Lukens
tel.:  (050 36)17249 / 55899
m.v.lukens@umcg.nl
Arts klinische chemie Dr. A.B. Mulder
tel.:  (050 36)10595 / 77627
a.b.mulder@umcg.nl
Verzendadres UMCG
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Verzendomstandigheden Materiaal bij kamertemperatuur verzenden.
Monsterreceptie Centrale monsterreceptie
tel.: (050 36)18040
Ruimtenr.  CMC-4, 1e etage, Y1.116

Buizenpost:
Lijnen: 711, 811, 2411, 2511, 2611 en 2711.
Referentiewaarden aa/aa
Achtergrondinformatie Op te vragen bij het laboratorium.

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015