Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Angiotensine converting enzyme, fenotypering in liquor
LOINC Code 12480-0  
Synoniemen @ACE GACE ACE
Klinisch doel Diagnostiek naar neurosarcoidose
Minimaal volume 0.5 mL
Opmerkingen Gevroren (-20°C).
Analysemethode Vloeistofchromatografie met UV detectie (HPLC-UV)

Insturen mogelijk 7 dagen per week, 24 uur per dag
Bepalingsfrequentie één keer per 2 weken
Rapportage binnen 3 weken na ontvangst

Aanvraagformulier voor download Bijzondere Chemie  
Materiaalgroep liquor
Benodigd materiaal liquor in een liquorbuis  
Verwerkings- en transportcondities klik hier

Afdeling Laboratoriumgeneeskunde
Laboratorium Bijzondere Chemie
Laboratoriummanager Mw. D.M. de Reus
tel.: (050 36)13034 / 55312
d.m.de.reus@umcg.nl
Klinisch Chemicus mw. Dr. W.H.A. de Jong
tel.:  (050 36)17015 / 47015 / 55889
w.h.a.de.jong@umcg.nl
Klinisch Chemicus Prof. Dr. I.P. Kema
tel.:  (050 36)13779 / 77828
i.p.kema@umcg.nl
Verzendadres Universitair Medisch Centrum Groningen
Laboratoriumgeneeskunde, CMC-4
Lab Bijzondere Chemie, EA61
Postbus 30.001
9700 RB Groningen
Verzendomstandigheden In principe gevroren verzenden (niet op vrijdag), tenzij direct na afname binnen 2 dagen verzonden (dan is gekoeld ook acceptabel).
Monsterreceptie Bijzondere chemie
tel.: (050 36)13381
Ruimtenr.  CMC-4, 2e etage, Y2.118

Buizenpost:
Lijnen: 111, 211, 311, 411, 2411, 2511, 2611 en 2711.
Monsterreceptie Centrale Monsterreceptie
tel.: (050 36) 18040
Ruimtenr.  CMC-4, 1e etage, Y1.116

Buizenpost:
Liquor mag niet in de buizenpost worden verstuurd. 
Zie opmerking transport.
Referentiewaarden < 1 U/L

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015