Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Rhesus (D) factor bepaling in navelstrengbloed in navelstreng
Synoniemen DNAV
Klinisch doel Vaststellen of er een indicatie is voor het toedienen (< 48uur na de bevalling) van rhesusprofylaxe (RPA) aan de RhD-negatieve moeder van de pasgeborene.
Profielinformatie De routinematige navelstrengbloedbepaling is per januari 2013 komen te vervallen. Rhesusprofylaxe wordt toegediend op geleide van de 27e week uitslag foetale RHD genotypering. Huidige indicaties voor navelstrengbloedbepaling zijn nog:
- het ontbreken van een antenale RHD genotypering van de foetus
- meerlingen met een positieve uitslag van de foetale RHD genotypering
- bij zeldzame genetische variatie in het RHD-gen
Analysemethode Agglutinatietechniek

Insturen mogelijk 7 dagen per week, 24 uur per dag
Rapportage binnen 4 uur na ontvangst materiaal op het lab.

Materiaalgroep navelstreng
Benodigd materiaal navelstrengbloed van de baby in een EDTA buis (4 of 10 ml)  
Bewaaromstandigheden 4░C. Geen scherpe temperatuurslimiet.
Opmerkingen Inlichtingen: (050-36)14051

Afdeling Laboratoriumgeneeskunde
Laboratorium Bloedtransfusie
Laboratoriummanager Mw. E. Adema
tel.: (050 36) volgt
e.adema@umcg.nl
Inhoudelijk stafmedewerker dhr. J.H. Meekers
tel.:  tel.: (050 36)17028 / 55772
j.h.meekers@umcg.nl
Arts klinische chemie Dr. A.B. Mulder
tel.:  (050 36)10595 / 77627
a.b.mulder@umcg.nl
Verzendadres UMCG Laboratorium Bloedtransfusie, huispostcode EA21, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen
Monsterreceptie Bloedtransfusie
tel.: (050-36)14295
Ruimtenr.  CMC-4, 1e etage, Y1.116

Buizenpost:
Lijnen: 111, 211, 311, 411, 2411, 2511, 2611 en 2711.

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015