Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Lipoproteine a in bloed
LOINC Code 10835-7  
Synoniemen LPA,Lipoproteine a, Lp(a) Lpa
Minimaal volume 0.45 ml serum
Minimaal apparaat volume 0.45 ml serum

Insturen mogelijk 7 dagen per week, 24 uur per dag
Rapportage gemiddeld 2 weken

Aanvraagformulier voor download Aanvraagformulier Bindingsanalyse  
Materiaalgroep bloed
Benodigd materiaal stolbuis met gel 5 ml
 
Verwerkings- en transportcondities klik hier

Wijzigingsdata
19-09-2013 Referentiewaarden toegevoegd.

Afdeling Laboratoriumgeneeskunde
Laboratorium Bindingsanalyse
Laboratoriummanager D. Raatjes
tel.: 40027
d.raatjes@umcg.nl
Klinisch chemicus Mw. Dr. A.C. Muller Kobold
tel.:  (050 36)13929 / 43929
a.c.muller@umcg.nl
Verzendadres UMCG
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Monsterreceptie Centrale monsterreceptie
tel.: (050 36)18040
Ruimtenr.  CMC-4, 1e etage, Y1.116

Buizenpost:
Lijnen: 711, 811, 2411, 2511, 2611 en 2711.
Monsterreceptie Bindingsanalyse
tel.: (050 36)12883
Ruimtenr.  CMC-5, 1e etage, Y1.130
Referentiewaarden Lipoproteine(a) concentraties van <300 mg/L, gevonden in ( 75-th 
percentil )gezonde blanke mannen wordt beschouwd als "cardiac risk 
differentiation level". 
Achtergrondinformatie Kostner GM,Avogaro P,Cazzolato G,et al. Lipoprotein Lp(a) and the risk for myocardial infarction. Atherosclerosis 1981;38:51-61. Uit bijsluiter Lp(a)

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015