Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Albumine Kreatinine ratio in urine
LOINC Code 32294-1 (urineportie); 59159-4 (24h urine)  
Synoniemen ALBK, ratio, albumine, kreatinine
Minimaal volume 0,5 ml urine
Analysemethode Turbidimetrisch ( )

Insturen mogelijk 7 dagen per week, 24 uur per dag
Bepalingsfrequentie dagelijks
Rapportage 1 uur na ontvangst materiaal op het lab.

Materiaalgroep urine
Benodigd materiaal 1  urinebuis rondbodem 6 ml  

Afdeling Laboratoriumgeneeskunde
Laboratorium Algemene Hematologie en chemie
Laboratoriummanager Mw. Dr. A.E. Dijkstra
tel.: (050 36)12909 / gsm 42909
a.e.dijkstra@umcg.nl
Arts klinische chemie Dr. L.J. van Pelt
tel.:  (050 36)13735 / 43735 / 55545
l.j.van.pelt@umcg.nl
Klinisch Chemicus Mw. Dr. J.E. Kootstra-Ros
tel.:  (050 36)10530 / 40530 / 77442
j.e.kootstra@umcg.nl
Verzendadres UMCG
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Monsterreceptie Centrale monsterreceptie
tel.: (050 36)18040
Ruimtenr.  CMC-4, 1e etage, Y1.116

Buizenpost:
Lijnen: 711, 811, 2411, 2511, 2611 en 2711.
Referentiewaarden Voorlopig:
Mannen:  < 1.8 mg/mMol kreatinine
Vrouwen: < 2.5 mg/mMol kreatinine

Tot 28-06-06:
Mannen:  < 2.0 mg/mMol kreatinine
Vrouwen: < 2.5 mg/mMol kreatinine
Achtergrondinformatie Naast geslachtsafhankelijkheid is de albumine kreatinine ratio ook leeftijdsafhankelijk, waarbij de bovengrens van normaal stijgt als de leeftijd boven  50-60 jaar komt

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015