Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

LH in bloed
Synoniemen BLSP, LHD, Luteiniserend hormoon, icsh
Minimaal volume 0.5 ml serum
Analysemethode fluorescentie-immuno-assay

Insturen mogelijk 7 dagen per week, 24 uur per dag
Bepalingsfrequentie dagelijks
Rapportage 1 uur na ontvangst materiaal op het lab.

Materiaalgroep bloed
Benodigd materiaal stolbuis met gel 5 ml
 

Afdeling Laboratoriumgeneeskunde
Laboratorium Algemene Hematologie en chemie
Laboratoriummanager Dhr. L. van Heerden
tel.: 46840
l.van.heerden@umcg.nl
Klinisch chemicus Mw. Dr. A.C. Muller Kobold
tel.:  (050 36)13929 / 43929
a.c.muller@umcg.nl
Klinisch Chemicus Mw. Dr. J.E. Kootstra-Ros
tel.:  (050 36)10530 / 40530 / 77442
j.e.kootstra@umcg.nl
Arts klinische chemie Dr. L.J. van Pelt
tel.:  (050 36)13735 / 43735 / 55545
l.j.van.pelt@umcg.nl
Verzendadres UMCG
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Monsterreceptie Centrale monsterreceptie
tel.: (050 36)18040
Ruimtenr.  CMC-4, 1e etage, Y1.116

Buizenpost:
Lijnen: 711, 811, 2411, 2511, 2611 en 2711.
Monsterreceptie Bindingsanalyse
tel.: (050 36)12883
Ruimtenr.  CMC-5, 1e etage, Y1.130
Referentiewaarden Vrouwen:
folliculaire fase:  2.4 -  12.6 U/L
mid-cycle piek:      14 -  95.6 U/L
luteale fase:         1 -  11.4 U/L
post-menopausaal:   7.7 -  58.5 U/L

Mannen:
postpuberaal:       1.7 -  8.6 U/L

Bron: Bijsluiter firma

Tot 8 september 2014
Vrouwen:
0 - 5 jaar:           0 -   7 U/L
folliculaire fase:  2.1 -  14 U/L
mid-cycle piek:      14 -  70 U/L
luteale fase:       2.1 -  14 U/L
post-menopausaal:       >  14 U/L

Mannen:
0 - 5 jaar:          0 -  4.2 U/L
postpuberaal:      2.1 - 11.2 U/L

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015