Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Alfa-1-antitrypsine in feces
LOINC Code 25303-9  
Synoniemen IATD, AAT, @ATD
Minimaal volume 5 gram feces
Minimaal apparaat volume n.v.t
Analysemethode Nephelometrisch

Insturen mogelijk 7 dagen per week, 24 uur per dag
Rapportage binnen 3 weken na ontvangst

Aanvraagformulier voor download Aanvraagformulier Bindingsanalyse  
Materiaalgroep feces
Benodigd materiaal minimaal 5 gram feces in een faeces potje
 
Afnameconditie Feces potje maximaal voor 1/3 vullen!
Verwerkings- en transportcondities klik hier
Opmerkingen Aanvraag in combinatie met calprotectine: materiaal apart verzamelen!

Afdeling Laboratoriumgeneeskunde
Laboratorium Bindingsanalyse
Laboratoriummanager D. Raatjes
tel.: 40027
d.raatjes@umcg.nl
Klinisch chemicus Mw. Dr. A.C. Muller Kobold
tel.:  (050 36)13929 / 43929
a.c.muller@umcg.nl
Verzendadres UMCG
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Monsterreceptie Centrale monsterreceptie
tel.: (050 36)18040
Ruimtenr.  CMC-4, 1e etage, Y1.116

Buizenpost:
Lijnen: 711, 811, 2411, 2511, 2611 en 2711.
Monsterreceptie Bindingsanalyse
tel.: (050 36)12883
Ruimtenr.  CMC-5, 1e etage, Y1.130
Referentiewaarden < 2.6 mg/g droge feces

Bron: lab J. Marrink en destijds lab MMB

Kinderen tot 16 jaar <1.0 mg/g

Bron: GRINCH studie Heida

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015