Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Androsteendion in bloed
LOINC Code 14603-5  
Synoniemen ADIO, ADI, GADI, delta-4-androsteendion, adion
Klinisch doel Diagnostiek en follow-up enzymdeficienties bijnier (AGS).
Minimaal volume 0.5 mL
Analysemethode LC-MS/MS

Insturen mogelijk Normaal: 7 dagen per week, 24 uur per dag
Spoed: alleen na overleg met de klinisch chemicus
Bepalingsfrequentie 1 keer per week
Rapportage Normaal: binnen 2 weken na ontvangst
Spoed: dezelfde dag/de volgende dag

Aanvraagformulier voor download Bijzondere Chemie  
Materiaalgroep bloed
Benodigd materiaal EDTA buis 4 mL (K2E)
 
Verwerkings- en transportcondities klik hier
Opmerkingen Uit hetzelfde monster kunnen testosteron, dihydrotestosteron, progesteron en 17-hydroxyprogesteron worden bepaald (androgeenprofiel). Deze kunnen apart of als profiel worden aangevraagd.

Serum en li-heparine plasma kunnen ionsuppressie geven.


Wijzigingsdata
04-01-2016 Per januari 2016 is overgegaan op een nieuwe LC-MS/MS methode (androgeen profiel), waarbij referentiewaarden opnieuw zijn vastgesteld..

Afdeling Laboratoriumgeneeskunde
Laboratorium Bijzondere Chemie
Laboratoriummanager Mw. D.M. de Reus
tel.: (050 36)13034 / 55312
d.m.de.reus@umcg.nl
Klinisch Chemicus mw. Dr. W.H.A. de Jong
tel.:  (050 36)17015 / 47015 / 55889
w.h.a.de.jong@umcg.nl
Klinisch chemicus Mw. Dr. A.C. Muller Kobold
tel.:  (050 36)13929 / 43929
a.c.muller@umcg.nl
Klinisch Chemicus Prof. Dr. I.P. Kema
tel.:  (050 36)13779 / 77828
i.p.kema@umcg.nl
Verzendadres UMCG
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Verzendomstandigheden Gekoeld (max 7 dagen) of gevroren (tot 6 maanden) bewaren tot aan verzending.
Monsterreceptie Centrale monsterreceptie
tel.: (050 36)18040
Ruimtenr.  CMC-4, 1e etage, Y1.116

Buizenpost:
Lijnen: 711, 811, 2411, 2511, 2611 en 2711.
Monsterreceptie Bijzondere chemie
tel.: (050 36)13381
Ruimtenr.  CMC-4, 2e etage, Y2.118

Buizenpost:
Lijnen: 111, 211, 311, 411, 2411, 2511, 2611 en 2711.
Referentiewaarden Kinderen: zie pdf onderaan (juli 2018)

Man 20-39 jaar: 2.03 – 8.30 nmol/L
Man 40-59 jaar: 1.73 – 7.03 nmol/L
Man 60-79 jaar: 1.51 – 6.05 nmol/L

Vrouw 20-39 jaar (pil):  1.22 – 7.63 nmol/L
Vrouw 20-59 jaar (geen pil):  1.35 – 7.82 nmol/L
Vrouw 60-69 jaar:  0.78 – 5.48 nmol/L
Vrouw 70-79 jaar:  0.74 – 4.63 nmol/L
-------------------------------------------------------------------
Referentie-intervallen van 4 januari 2016 tot 20 juli 2018

Meisjes
< 1 jaar: < 1.3 nmol/L
1 -  5 jaar: < 0.3 nmol/L
6 – 12 jaar:  0.09 – 1.5 nmol/L

Jongens
<  1 jaar: < 1.3 nmol/L
1 - 12 jaar: < 0.95 nmol/L

----------------------------------------------------------------------
--
Referentiewaarden tot 4 januari 2016
Vrouwen/meisjes:
< 1 jaar                              < 2.0 nMol/L
1 -  5 jaar                           < 0.6 nMol/L
6 - 12 jaar                       0.3 - 2.3 nMol/L
puberteit tot menopauze,
geen pilgebr.                     3.0 - 9.6 nMol/L
na de menopauze                   1.0 - 4.0 nMol/L

Mannen/jongens
<  1 jaar                             < 2.0 nMol/L
1 - 12 jaar                           < 1.5 nMol/L
na de puberteit                  2.6  - 7.2 nMol/L
Achtergrondinformatie Kinderen:
Verificatie met literatuur 2018.
Kinderen:
t/m 7 jaar: Rauh (steroids 71(2006) 450–458
> 7 jaar LIfelines

Volwassenen:
Eigen onderzoek in Lifelines voor groepen van 20-79 jaar, en voor pilgebruik.
Met correctiefactor na methodevergelijk tov oude RIA methode, voor overige groepen. (Klik voor PDF)
 

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015