Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Alfa subunits in bloed
LOINC Code 30206-7  
Synoniemen BASU,ASUB, alfa, subunits
Klinisch doel Research only (in batch)
Minimaal volume 0,5 ml serum
Minimaal apparaat volume n.v.t
Analysemethode Radio-immuno-assay

Insturen mogelijk : 7 dagen per week, 24 uur per dag
Bepalingsfrequentie : afhankelijk van het aanbod
Rapportage : na uitvoer van de analyse

Aanvraagformulier voor download Aanvraagformulier Bindingsanalyse  
Materiaalgroep bloed
Benodigd materiaal stolbuis met gel 5 ml
 
Opmerkingen Bepaling wordt uitsluitend voor onderzoekdoeleinden verricht

Afdeling Laboratoriumgeneeskunde
Laboratorium Bindingsanalyse
Laboratoriummanager D. Raatjes
tel.: 40027
d.raatjes@umcg.nl
Klinisch chemicus Mw. Dr. A.C. Muller Kobold
tel.:  (050 36)13929 / 43929
a.c.muller@umcg.nl
Klinisch Chemicus mw. Dr. W.H.A. de Jong
tel.:  (050 36)17015 / 47015 / 55889
w.h.a.de.jong@umcg.nl
Verzendadres UMCG
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Monsterreceptie Centrale monsterreceptie
tel.: (050 36)18040
Ruimtenr.  CMC-4, 1e etage, Y1.116

Buizenpost:
Lijnen: 711, 811, 2411, 2511, 2611 en 2711.
Monsterreceptie Bindingsanalyse
tel.: (050 36)12883
Ruimtenr.  CMC-5, 1e etage, Y1.130
Referentiewaarden Geen eigen referentiewaarden vastgesteld.
Referentiewaarden volgens firma:
Mannen: 0 – 0.7 mIU/ml
Vrouwen: 
pre-menopausaal         0 – 0.6 mIU/ml
post-menopausaal 0 – 1.3 mIU/ml

Tot 25 mei 2016
Mannen: 0 – 0.8 mIU/ml
Vrouwen: 
pre-menopausaal         0 – 0.9 mIU/ml
post-menopausaal 0 – 1.6 mIU/ml

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015