Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

RIPA in bloed
Synoniemen Ristocetin Induced Platelet Aggregation, stolling, bloeding, RIPA:aggregatie
Minimaal volume 1ácitraatbuis 3,5 ml
Minimaal apparaat volume 0,5 ml citraatplasma
Opmerkingen Geen uitvoering en opslag in ANW mogelijk
Analysemethode Turbidimetrisch ( )

Insturen mogelijk CITO: werkdagen, 08.00 - 17.00 uur
Normaal: werkdagen, 08.00 - 14.00 uur
Bepalingsfrequentie dagelijks
Rapportage CITO: binnen 4 uur na ontvangst materiaal op het lab.
Normaal: 1 werkdag na de analyse
Doorlooptijd CITO: 10 werkdagen
Normaal: 10 werkdagen

Aanvraagformulier voor download Bijzondere Hematologie  
Materiaalgroep bloed
Benodigd materiaal 2 citraatbuizen 3,5 ml of 1 citraatbuis 6 ml en een dummybuis
 
Afnameconditie Vloeiende venapunctie
Eerst dummybuis (huidkleurig) afnemen
Citraatbuizen correct vullen
Buis na afname mengen door zwenken
Opmerkingen Bepaling kan niet gedaan worden uit ingevroren materiaal.
Cito uitvoering mogelijk na overleg met dienstdoende klinisch chemicus.

Afdeling Laboratoriumgeneeskunde
Laboratorium Bijzondere Hematologie
Laboratoriummanager O.J. Plantinga
tel.: (050 36)14338 / 44338
o.j.plantinga@umcg.nl
Klinisch Chemicus Dr. M.V. Lukens
tel.:  (050 36)17249 / 55899
m.v.lukens@umcg.nl
Arts klinische chemie Dr. A.B. Mulder
tel.:  (050 36)10595 / 77627
a.b.mulder@umcg.nl
Verzendadres UMCG
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Verzendomstandigheden Materiaal dient binnen 60 minuten na afname binnen te zijn bij het laboratorium Bijzondere Hematologie. Materiaal niet afdraaien en bij kamertemperatuur verzenden.
Monsterreceptie Centrale monsterreceptie
tel.: (050 36)18040
Ruimtenr.  CMC-4, 1e etage, Y1.116

Buizenpost:
Lijnen: 711, 811, 2411, 2511, 2611 en 2711.
Monsterreceptie Stolling
tel.: (050 36)12363
Ruimtenr.  CMC-4, 1e etage, Y1.102, werkdagen 08.00-17.00 uur
Referentiewaarden 0.72-1.02 g/l
Achtergrondinformatie Op te vragen bij het laboratorium.

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015