Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Vitamine D3, 25OH (calcidiol) in bloed
LOINC Code 14635-7  
Synoniemen @CC BCC CC Cholecalciferol Vitamine D3 25-hydroxy-vitamine d
Minimaal volume 0.6 mL plasma
Analysemethode LC-MS/MS

Insturen mogelijk 7 dagen per week, 24 uur per dag
Bepalingsfrequentie 1 keer per week
Rapportage binnen 2 weken na ontvangst

Aanvraagformulier voor download Bijzondere Chemie  
Materiaalgroep bloed
Benodigd materiaal Bijvoorkeur bloed in een EDTA buis 4 mL (K2E) of eventueel bloed in een stolbuis (4 ml)  
Verwerkings- en transportcondities klik hier

Wijzigingsdata
01-06-2010 Met ingang van 1 juni 2010 is de analyse overgezt van een RIA naar een LC-MS/MS methode.

Afdeling Laboratoriumgeneeskunde
Laboratorium Bijzondere Chemie
Laboratoriummanager Mw. D.M. de Reus
tel.: (050 36)13034 / 55312
d.m.de.reus@umcg.nl
Klinisch Chemicus Prof. Dr. I.P. Kema
tel.:  (050 36)13779 / 77828
i.p.kema@umcg.nl
Klinisch Chemicus mw. Dr. W.H.A. de Jong
tel.:  (050 36)17015 / 47015 / 55889
w.h.a.de.jong@umcg.nl
Klinisch chemicus Mw. Dr. A.C. Muller Kobold
tel.:  (050 36)13929 / 43929
a.c.muller@umcg.nl
Verzendadres UMCG
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Monsterreceptie Centrale monsterreceptie
tel.: (050 36)18040
Ruimtenr.  CMC-4, 1e etage, Y1.116

Buizenpost:
Lijnen: 711, 811, 2411, 2511, 2611 en 2711.
Monsterreceptie Bijzondere chemie
tel.: (050 36)13381
Ruimtenr.  CMC-4, 2e etage, Y2.118

Buizenpost:
Lijnen: 111, 211, 311, 411, 2411, 2511, 2611 en 2711.
Referentiewaarden Advieswaarden volwassenen:

Deficient                   < 25  nmol/L
Insufficient             25 - 50  nmol/L
Hypovitaminose D         50 - 80  nmol/L
Sufficient                  > 80  nmol/L
Grote kans op toxiciteit    > 500 nmol/L

Achtergrondinformatie Vanaf 1 juni 2010 vindt analyse plaats met een geautomatiseerde LC-MS/MS methode ipv met een RIA methode. De advieswaarden gelijk zijn gebleven.  Bronnen advieswaarden: Dawson-Hughes B, Heaney RP, Holick MF, Lips P, Meunier PJ, Vieth R. Estimates of optimal vitamin D status. Osteoporos Int 2005;16:713-6.  Vieth R. What is the optimal vitamin D status for health? Prog Biophys Mol Biol 2006;92:26-32.

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015