Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Aldosteron in urine
LOINC Code 73855-9 (portie, nmol/L); 73853-4 (24h, nmol/L); 73854-2 (24h, nmol/24h)  
Synoniemen BAUR,BAGL,Aldosteron glucoronide
Klinisch doel De aanbevolen screeningstest bij klinische verdenking op aanwezigheid van een primair hyperaldosteronisme is het bepalen van de zogeheten aldosteron-renine ratio in bloed. Deze aldosteron-renine ratio wordt bepaald bij een willekeurige keukenzout (NaCl) inname en bij voorkeur zonder gebruik van interfererende antihypertensieve medicatie. Indien deze screeningstest positief is (d.w.z. verhoogd), volgt als tweede diagnostische stap een zoutbelastingstest ter bevestiging. Deze bevestigingstest is positief wanneer het aldosterongehalte in serum of urine onvoldoende wordt onderdrukt door extra NaCl toediening. Er zijn verschillende zoutbelastingsprotocollen in omloop. In het UMCG wordt gebruik gemaakt van een intraveneuze NaCl belastingstest gedurende drie dagen, waarbij de excretie van aldosteron-18-glucuronide wordt gemeten in de 24-uurs urine verzameld op dag 3. Voor aanvullende informatie over diagnostiek en behandeling van primair hyperaldosteronisme wordt verwezen naar de betreffende richtlijn van de Endocrine Society (J Clin Endocrinol Metab 2008; 93: 3266-3281):
In samenwerking met de afdeling Endocrinologie is een uitgebreide referentiewaarden studie uitgevoerd. In deze studie zijn referentiewaarden voor de plasma renine concentratie (PRC), aldosteron (serum en urine) en de aldosteron renine ratio (ARR) voor en na een driedaagse zoutbelastingtest in een grote groep gezonde vrijwilligers vastgesteld.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de referentiewaarden:

Urine aldosteron 6.7 – 37.6 nmol/24 uur
(na driedaagse zoutbelasting)

Plasma Renine Concentratie 3.4 – 29.6 ng/L
Serum aldosteron 35 – 827 pmol/L
ARRprc 4.1 – 81.3 pmol/ng
ARRprc = aldosteron - renine ratio, m.b.v. directe renine concentratie meting.
Minimaal volume 1.2 ml
Minimaal apparaat volume n.v.t
Analysemethode Radio-immuno-assay

Insturen mogelijk 7 dagen per week, 24 uur per dag
Rapportage binnen 4 weken na ontvangst

Aanvraagformulier voor download Aanvraagformulier Bindingsanalyse  
Materiaalgroep urine
Benodigd materiaal 1 portie uit een 24-uurs verzameling in een urine puntbuis 10 ml
 
Verwerkings- en transportcondities klik hier
Opmerkingen Volume 24 uurs verzameling vermelden!

Afdeling Laboratoriumgeneeskunde
Laboratorium Bindingsanalyse
Laboratoriummanager D. Raatjes
tel.: 40027
d.raatjes@umcg.nl
Klinisch chemicus Mw. Dr. A.C. Muller Kobold
tel.:  (050 36)13929 / 43929
a.c.muller@umcg.nl
Klinisch Chemicus mw. Dr. W.H.A. de Jong
tel.:  (050 36)17015 / 47015 / 55889
w.h.a.de.jong@umcg.nl
Verzendadres UMCG
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Monsterreceptie Centrale monsterreceptie
tel.: (050 36)18040
Ruimtenr.  CMC-4, 1e etage, Y1.116

Buizenpost:
Lijnen: 711, 811, 2411, 2511, 2611 en 2711.
Monsterreceptie Bindingsanalyse
tel.: (050 36)12883
Ruimtenr.  CMC-5, 1e etage, Y1.130
Referentiewaarden Ivm herberekening ref waarden per 25 augustus 2011 (zie ook referentie):

urine aldosteron  (na zoutbel)       6.7 – 37.6  nmol/24 uur Oude referentiewaarden tot 25 augustus 2011:
urine aldosteron-18-glucuronide 7.4 – 35.5  nmol/24 uur 
(na driedaagse zoutbelasting)
Oude referentiewaarden tot 1 februari 2010:
6.5 - 30 nMol/24uur
Oude referentiewaarden tot 1 september 2008:
7.5 - 34.0 nMol/24uur
Achtergrondinformatie Referentiewaardenstudie ism Afd Endocrinologie (Klik voor PDF)  

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015