Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Aldosteron in bloed
LOINC Code 14586-2  
Synoniemen ALDS, ALDO, GALD, ARR, AR, AR-R, aldosteron renine ratio, ARRprc, AR-ratio, Conn
Klinisch doel De aanbevolen screeningstest bij klinische verdenking op aanwezigheid van een primair hyperaldosteronisme is het bepalen van de zogeheten aldosteron-renine ratio in bloed. Deze aldosteron-renine ratio wordt bepaald bij een willekeurige keukenzout (NaCl) inname en bij voorkeur zonder gebruik van interfererende antihypertensieve medicatie. Indien deze screeningstest positief is (d.w.z. verhoogd), volgt als tweede diagnostische stap een zoutbelastingstest ter bevestiging. Deze bevestigingstest is positief wanneer het aldosterongehalte in plasma of urine onvoldoende wordt onderdrukt door extra NaCl toediening. Er zijn verschillende zoutbelastingsprotocollen in omloop. In het UMCG wordt gebruik gemaakt van een intraveneuze NaCl belastingstest gedurende drie dagen, waarbij de excretie van aldosteron-18-glucuronide wordt gemeten in de 24-uurs urine verzameld op dag 3. Voor aanvullende informatie over diagnostiek en behandeling van primair hyperaldosteronisme wordt verwezen naar de betreffende richtlijn van de Endocrine Society (J Clin Endocrinol Metab 2008; 93: 3266-3281):
In samenwerking met de afdeling Endocrinologie is een uitgebreide referentiewaarden studie uitgevoerd. In deze studie zijn referentiewaarden voor de plasma renine concentratie (PRC), aldosteron (serum en urine) en de aldosteron renine ratio (ARR) voor en na een driedaagse zoutbelastingtest in een grote groep gezonde vrijwilligers vastgesteld.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de referentiewaarden:

Plasma Renine Concentratie 3.4 – 29.6 ng/L
Plasma/Serum aldosteron 48 – 614 pmol/L
ARRprc 3.65 – 80.6 pmol/ng

ARRprc = aldosteron - renine ratio, m.b.v. directe renine concentratie meting.

Urine aldosteron-18-glucuronide 6.7 – 37.6 nmol/24 uur
(na driedaagse zoutbelasting)
Minimaal volume 0.5 mL plasma
Analysemethode LC-MS/MS

Insturen mogelijk 7 dagen per week, 24 uur per dag
Bepalingsfrequentie 1 keer per week
Rapportage binnen 2 weken na ontvangst

Aanvraagformulier voor download Bijzondere Chemie  
Materiaalgroep bloed
Benodigd materiaal bloed in een EDTA buis 4 mL (K2E)  
Afnameconditie Patient moet min 10 min rustig zitten alvorens bloed wordt afgenomen. Voor een betrouwbaar resultaat, medicatie vooraf stoppen.

Plasma moet binnen 4 uur van de bloedcellen worden gescheiden.
Verwerkings- en transportcondities klik hier

Wijzigingsdata
04-01-2016 Per januari 2016 is overgegaan op een nieuwe LC-MS/MS methode (androgeen profiel), waarbij referentiewaarden opnieuw zijn vastgesteld..
23-1-2017 Per 23 januari 2017 zijn referentiewaarden voor aldosteron geharmoniseerd met Nijmegen.

Afdeling Laboratoriumgeneeskunde
Laboratorium Bijzondere Chemie
Laboratoriummanager Mw. D.M. de Reus
tel.: (050 36)13034 / 55312
d.m.de.reus@umcg.nl
Klinisch Chemicus mw. Dr. W.H.A. de Jong
tel.:  (050 36)17015 / 47015 / 55889
w.h.a.de.jong@umcg.nl
Klinisch chemicus Mw. Dr. A.C. Muller Kobold
tel.:  (050 36)13929 / 43929
a.c.muller@umcg.nl
Klinisch Chemicus Prof. Dr. I.P. Kema
tel.:  (050 36)13779 / 77828
i.p.kema@umcg.nl
Verzendadres UMCG
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Verzendomstandigheden Plasma of serum binnen 4 uur van de bloedcellen scheiden, en gevroren bewaren en verzenden (niet op vrijdag).
Monsterreceptie Centrale monsterreceptie
tel.: (050 36)18040
Ruimtenr.  CMC-4, 1e etage, Y1.116

Buizenpost:
Lijnen: 711, 811, 2411, 2511, 2611 en 2711.
Monsterreceptie Bijzondere chemie
tel.: (050 36)13381
Ruimtenr.  CMC-4, 2e etage, Y2.118

Buizenpost:
Lijnen: 111, 211, 311, 411, 2411, 2511, 2611 en 2711.
Referentiewaarden Referentie-intervallen vanaf 23-01-2017:

Plasma Renine Concentratie 3.4 – 29.6  ng/L

Plasma aldosteron          48  -   614    pmol/L
ARRprc                    3.8   –   64.9 
pmol/ng

----------------------------------------------------------------------
---
-

Referentie-intervallen van 4 jan 2016 t/m 23 jan 2017:

Plasma Renine Concentratie 3.4 – 29.6  ng/L

Plasma aldosteron                        45  - 859       pmol/L
ARRprc        3.65 – 80.6  pmol/ng
ARRprc = aldosteron - renine ratio, m.b.v. directe renine concentratie 
meting. 


----------------------------------------------------------------------
----
Oude referentiewaarden tot 4 januari 2016:
Ivm herberekening ref waarden per 25 augustus 2011 (zie ook 
referentie):
Plasma Renine Concentratie 3.4 – 29.6  ng/L

Serum aldosteron                        35  - 827       pmol/L
ARRprc 4.1 – 81.3  pmol/ng
ARRprc = aldosteron - renine ratio, m.b.v. directe renine concentratie 
meting. 

Oude referentiewaarden tot 25 Augustus 2011:
Serum aldosteron  56 – 660  pmol/L
Plasma Renine Concentratie 3.5 – 28.5  ng/L

ARRprc 5.3 – 75.9  pmol/ng


Oude Aldosteron referentiewaarden tot 1 februari 2010
Serum (bij normale zoutinname): 
liggend: 0,04 - 0,35 nmol/l 
na 3 uur op zijn: 0,15 - 0,82 nmol/l 
Conn`s syndr.: 0,64 - 2,2 nmol/l

Oude Aldosteron referentiewaarden tot 21 september 2008:
Sterk afhankelijk van dieet (Na/K inname/uitscheiding)
Volwassenen:
 8.00 uur, liggend                  0.10 - 0.45 nMol/L
 8.00 uur, staand/lopend (na 1uur)  0.25 - 0.80 nMol/L
16.00 uur, liggend                  0.05 - 0.20 nMol/L
16.00 uur, staand/lopend (na 1uur)  0.10 - 0.40 nMol/L
NB, Vrouwen in de 2e helft van de natuurlijke cyclus
30% hoger.
Achtergrondinformatie Referentiewaarden studie ism Afd Endocrinologie, opnieuw vastgesteld met nieuwe methode in januari 2016 en in januari 2017 geharmoniseerd met Nijmegen. (Klik voor PDF)  

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015