Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Lymfocyten (CD3/4/8, B, NK) in bloed in bloed
Synoniemen CD3, CD4, CD8, FACS, T-cellen, T cellen, B-cellen, B cellen, NK-cellen, NK cellen, CD19, CD16, CD56, CD20, flowcytometrie, lymfocyten
Klinisch doel Bepalen van absolute aantallen CD3+, CD4+, CD8+ T cellen, B cellen, NK cellen in bloed.

Vraagstelling: analyse lymfocyten subsets; T-cellen (inclusief CD4 en CD8), B-cellen en NK-cellen.
Minimaal volume 1 ml bloed
Analysemethode Flowcytometrie

Insturen mogelijk : 7 dagen per week, maar op vrijdagmiddag na 14.00 uur alleen na overleg met het lab ( tel. 14152).
Bepalingsfrequentie : dagelijks op maandag t/m vrijdag
Rapportage : binnen 2 werkdagen

Aanvraagformulier voor download Aanvraagformulier Medische Immunologie  
Materiaalgroep bloed
Benodigd materiaal EDTA buis 4 mL (K2E)
 
Afnameconditie Geen bijzonderheden.
Opmerkingen Analyse maximaal 48 uur na afname.

Op vrijdag na 14.00 uur alleen na overleg met het Laboratorium Medische Immunologie, tel. 050-36 14152.


Wijzigingsdata
2-6-2009 Per 2-6-2009 nieuwe versie referentiewaarden-bestand: géén wijziging in de inhoud!

Afdeling Laboratoriumgeneeskunde
Laboratorium Medische Immunologie
Laboratoriummanager W. Nijen Twilhaar
tel.: (050 36)19602 / 77826
w.nijentwilhaar@umcg.nl
Medisch immunoloog mw. Dr. C. Roozendaal
tel.:  (050 36)14869 / 77089
c.roozendaal@umcg.nl
Medisch Immunoloog Mw. Dr. A.J.A. Lambeck
tel.:  14543 / 55965
a.j.a.lambeck@umcg.nl
Medisch Immunoloog Dr. B.J. Kroesen
tel.:  (050 36) 12937 / 42937 / 55832
b.j.kroesen@umcg.nl
Medisch immunoloog Mw. Dr. L.B. Bungener
tel.:  050 36) 14496 / 55416
l.b.bungener@umcg.nl
Verzendadres UMCG Laboratorium Medische Immunologie, huispostcode EA41, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen
Verzendomstandigheden Bewaren en transporteren bij kamertemperatuur (NIET koelen!). Analyse maximaal 48 uur na afname.
Monsterreceptie Medische Immunologie
tel.: (050-36)14152 / 12374
Ruimtenr.  CMC-7, 2e etage, T2.238

Buizenpost:
1822
Referentiewaarden leeftijdsafhankelijk; zie Achtergrondinformatie hieronder
Achtergrondinformatie (Klik voor PDF)  

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015