Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

AB0 RhD bloedgroep bepaling (2e bloedgroepbepaling) in bloed
Synoniemen AB0D
Klinisch doel Ten behoeve van bloedtransfusie als onderdeel van de Type & Screen of 2e bloedgroepbepaling.
Profielinformatie Storende factoren:
- Verwisseling bij afname (al dan niet historisch)
- Recente bloedtransfusie niet bloedgroep identiek
- Neonaten ontwikkelen vaak pas na 3-6 maanden anti-A/anti-B
- Bij ouderen en immuungecompromiteerde patiŽnten kan sprake zijn van hypogammaglobulinemie, waardoor ook de isohemagglutininen anti-A en/of anti-B productie is verminderd of afwezig is
- Een hematopoÔetische stamceltransplantatie kan leiden tot een bloedgroepverandering
- Aanwezigheid van hemolysinen in het plasma van de patiŽnt
- Afwijkend eiwitspectrum (Rouleaux/geldrolvorming)
- Aanwezigheid van koude (auto) agglutininen
- Polyagglutinatie (infectie gerelateerd)
- Gesensibiliseerde (antistof beladen) erytrocyten
- Chimerisme
- Foetomaternale transfusie
- Sterke irregulaire erytrocytenantistoffen anti-D aanwezig bij de pasgeborene, waardoor het RhD-antigeen bij de baby is `geblokkeerd`
- Genetische variante expressie

Insturen mogelijk Normaal: 7 dagen per week, 24 uur per dag
Spoed: 7 dagen per week, 24 uur per dag
Rapportage Normaal: dagelijks
Spoed: 30 min. na ontvangst materiaal op het lab.
Doorlooptijd 1,5 uur

Materiaalgroep bloed
Benodigd materiaal EDTA buis 10 ml (K2E)
 
Bewaaromstandigheden 4įC. Geen scherpe temperatuurslimiet.
Opmerkingen U dient er rekening mee te houden dat een AB0 RhD bloedgroep bepaling pas definitief is, nadat het ONDERZOEK OP 2 ONAFHANKELIJK VAN ELKAAR GEPRIKTE MONSTERS IS VERRICHT!!
Naast de AB0 en RhD bloedgroep wordt regulier ook een antistofscreening verricht.


Inlichtingen: tel. (050-36)14295

Afdeling Laboratoriumgeneeskunde
Laboratorium Bloedtransfusie
Laboratoriummanager Mw. E. Adema
tel.: (050 36) volgt
e.adema@umcg.nl
Inhoudelijk stafmedewerker dhr. J.H. Meekers
tel.:  tel.: (050 36)17028 / 55772
j.h.meekers@umcg.nl
Klinisch Chemicus Dr. M.V. Lukens
tel.:  (050 36)17249 / 55899
m.v.lukens@umcg.nl
Arts klinische chemie Dr. A.B. Mulder
tel.:  (050 36)10595 / 77627
a.b.mulder@umcg.nl
Verzendadres UMCG Laboratorium Bloedtransfusie, huispostcode EA21, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen
Monsterreceptie Bloedtransfusie
tel.: (050-36)14295
Ruimtenr.  CMC-4, 1e etage, Y1.116

Buizenpost:
Lijnen: 111, 211, 311, 411, 2411, 2511, 2611 en 2711.

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015