Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Alloantistoffen tegen erytrocyten in bloed
Synoniemen IEA
Klinisch doel Identificatie van irregulaire erytrocyten antistoffen (alloantistoffen).
Profielinformatie Storende factoren:
- koude (auto) agglutininen
- warmte auto antistoffen
Analysemethode Agglutinatietechniek

Insturen mogelijk Spoed: 7 dagen per week, 24 uur per dag
Normaal: werkdagen, 08.00 - 16.30 uur
Rapportage Spoed: na uitvoer van de analyse
Normaal: gemiddeld 3 werkdagen
Doorlooptijd Spoed: afhankelijk van de immuunstatus van de patiėnt

Aanvraagformulier voor download IHD/PSIE (externe aanvragers)  
Materiaalgroep bloed
Benodigd materiaal EDTA buis 10 ml (K2E)
 
Bewaaromstandigheden 4°C. Geen scherpe temperatuurslimiet.
Opmerkingen Met een panel van testerytrocyten met bekende antigenen samenstelling wordt gezocht naar irregulaire erytrocytenantistoffen. De specificiteit van de antistoffen wordt vastgesteld en het klinisch belang bij transfusie en/of zwangerschap wordt ingeschat.

Inlichtingen: tel. (050-36)14051

In de ANW-diensten is overleg mogelijk met een staflid Bloedtransfusie via de telefooncentrale (050-36)16161.

Afdeling Laboratoriumgeneeskunde
Laboratorium Bloedtransfusie
Laboratoriummanager Mw. E. Adema
tel.: (050 36) volgt
e.adema@umcg.nl
Inhoudelijk stafmedewerker dhr. J.H. Meekers
tel.:  tel.: (050 36)17028 / 55772
j.h.meekers@umcg.nl
Arts klinische chemie Dr. A.B. Mulder
tel.:  (050 36)10595 / 77627
a.b.mulder@umcg.nl
Verzendadres UMCG Laboratorium Bloedtransfusie, huispostcode EA21, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen
Monsterreceptie Bloedtransfusie
tel.: (050-36)14295
Ruimtenr.  CMC-4, 1e etage, Y1.116

Buizenpost:
Lijnen: 111, 211, 311, 411, 2411, 2511, 2611 en 2711.

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015