Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

Veneuze bloedgasanalyse in bloed
LOINC Code 24339-4 (panel)  
Synoniemen pH, pCO2,pO2,saturatie,HCO3, bicarbonaat
Minimaal volume 0,5 ml bloed
Opmerkingen kamertemperatuur: 10 minuten houdbaar, koelkast: 30 minuten houdbaar.

Insturen mogelijk 7 dagen per week, 24 uur per dag
Bepalingsfrequentie dagelijks
Rapportage Normaal: 30 min. na ontvangst materiaal op het lab.
CITO: Werkdagen, 08.00-15.00 uur

Materiaalgroep bloed
Benodigd materiaal 1 van de volgende materialen: 
plastic bloedgasspuit
heparine bloed in een spuit
 
Afnameconditie Na afname een eventueel aanwezige luchtbel meteen verwijderen,
en spuit goed afsluiten.
Opmerkingen Het is van belang dat bij het afnemen van bloed in een spuitje geen luchtbel aanwezig mag zijn. De bepaling kan in dat geval niet worden uitgevoerd.

Afdeling Laboratoriumgeneeskunde
Laboratorium Algemene Hematologie en chemie
Laboratoriummanager Mw. Dr. A.E. Dijkstra
tel.: (050 36)12909 / gsm 42909
a.e.dijkstra@umcg.nl
Arts klinische chemie Dr. L.J. van Pelt
tel.:  (050 36)13735 / 43735 / 55545
l.j.van.pelt@umcg.nl
Klinisch Chemicus Mw. Dr. J.E. Kootstra-Ros
tel.:  (050 36)10530 / 40530 / 77442
j.e.kootstra@umcg.nl
Verzendadres UMCG
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Monsterreceptie Centrale monsterreceptie
tel.: (050 36)18040
Ruimtenr.  CMC-4, 1e etage, Y1.116

Buizenpost:
Lijnen: 711, 811, 2411, 2511, 2611 en 2711.
Referentiewaarden pH               7,35 - 7,45
pCO2             5,5  - 6,8   kPa
pO2              3,0  - 4,5   kPa
Saturatie        40   - 70    %
Bicarbonaat      24   - 28    mmol/l

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015