Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

ANCA-GBM spoedbepaling in bloed
Synoniemen proteinase 3, PR3, myeloperoxidase, MPO, GBM, anti-GBM, glomerulaire basaalmembraan
Minimaal volume 1 ml serum
Analysemethode Dotblot

Insturen mogelijk Spoed: werkdagen, 08.00 - 17.00 uur
Rapportage Spoed: binnen 4 uur na ontvangst monster
Doorlooptijd Spoed: 1 dag

Aanvraagformulier voor download Aanvraagformulier Medische Immunologie  
Materiaalgroep bloed
Benodigd materiaal stolbuis met gel 8.5 ml
 
Afnameconditie Geen bijzonderheden.
Opmerkingen Deze spoedbepaling kan alleen aangevraagd worden na overleg met één van de medisch immunologen!
Een positieve ANCA (anti-proteinase 3 of anti-myeloperoxidase) of een positieve anti-GBM dient altijd bevestigd te worden m.b.v. de reguliere testen. Daarom worden de volgende bepalingen altijd ook gedaan:
- ANCA (fluorescentie en specificiteits ELISA)
- anti-GBM, PR3-ANCA en MPO-ANCA (FEIA)
- ANA (fluorescentie), indien positief anti-dsDNA en anti-ENA

Afdeling Laboratoriumgeneeskunde
Laboratorium Medische Immunologie
Laboratoriummanager W. Nijen Twilhaar
tel.: (050 36)19602 / 77826
w.nijentwilhaar@umcg.nl
Medisch immunoloog mw. Dr. C. Roozendaal
tel.:  (050 36)14869 / 77089
c.roozendaal@umcg.nl
Medisch Immunoloog Mw. Dr. A.J.A. Lambeck
tel.:  14543 / 55965
a.j.a.lambeck@umcg.nl
Medisch Immunoloog Dr. B.J. Kroesen
tel.:  (050 36) 12937 / 42937 / 55832
b.j.kroesen@umcg.nl
Medisch immunoloog Mw. Dr. L.B. Bungener
tel.:  050 36) 14496 / 55416
l.b.bungener@umcg.nl
Medisch immunoloog Dr. B.G. Hepkema
tel.:  (050 36)14048 / 55773
b.g.hepkema@umcg.nl
Verzendadres UMCG Laboratorium Medische Immunologie, huispostcode EA41, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen
Verzendomstandigheden Deze spoedbepaling kan alleen aangevraagd worden na overleg met één van de medisch immunologen, bereikbaar via de telefooncentrale 050-3616161! Bloed per spoedbode bij kamertemperatuur verzenden.
Monsterreceptie Medische Immunologie
tel.: (050-36)14152 / 12374
Ruimtenr.  CMC-7, 2e etage, T2.238

Buizenpost:
1822
Referentiewaarden Normaal niet aantoonbaar (negatief)
Achtergrondinformatie Bron referentiewaarden: op te vragen bij het laboratorium

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015