Zoek op naam van bepalingen of micro-organismen, of zoek op trefwoorden
     
 
Bepalingen weergeven van:
Materiaalsoort:
Disclaimer:

De onderstaande informatie is bedoeld voor het op de juiste wijze aanvragen van het laboratoriumonderzoek. Deze bepaling maakt deel uit van het productenassortiment van de diagnostische laboratoria van het UMCG. Het UMCG gaat er van uit dat de aanvrager deskundig is om te beoordelen welke bepalingen voor welk doel moeten worden aangevraagd. Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Het UMCG en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze lijst. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

ANCA specificiteit m.b.v. ELISA in bloed
Synoniemen ANCA, proteinase 3, PR3, myeloperoxidase, MPO, elastase, anti-neutrofiel cytoplasma-antistoffen
Minimaal volume 1 ml serum
Analysemethode ELISA

Insturen mogelijk : 7 dagen per week, 24 uur per dag
Bepalingsfrequentie : 1 keer per week
Doorlooptijd : 7 werkdagen

Aanvraagformulier voor download Aanvraagformulier Medische Immunologie  
Materiaalgroep bloed
Benodigd materiaal stolbuis met gel 8.5 ml
 
Afnameconditie Geen bijzonderheden.
Verwerkings- en transportcondities klik hier
Bewaaromstandigheden 2 weken bij 4░C; enkele maanden bij -20░C.
Opmerkingen Met deze test worden ANCA gericht tegen proteinase 3 (PR3), myeloperoxidase (MPO) en elastase (HLE) aangetoond.

Voor interne aanvragers (UMCG) geldt: deze bepaling kan niet apart aangevraagd worden via Epic. Via Epic kan de bepaling `ANCA screening` aangevraagd worden. Als de ANCA screening positief is, wordt vervolgens de ANCA specificiteit bepaald (m.b.v. ELISA en FEIA).

Afdeling Laboratoriumgeneeskunde
Laboratorium Medische Immunologie
Laboratoriummanager W. Nijen Twilhaar
tel.: (050 36)19602 / 77826
w.nijentwilhaar@umcg.nl
Medisch immunoloog mw. Dr. C. Roozendaal
tel.:  (050 36)14869 / 77089
c.roozendaal@umcg.nl
Medisch Immunoloog Mw. Dr. A.J.A. Lambeck
tel.:  14543 / 55965
a.j.a.lambeck@umcg.nl
Medisch Immunoloog Dr. B.J. Kroesen
tel.:  (050 36) 12937 / 42937 / 55832
b.j.kroesen@umcg.nl
Medisch immunoloog Mw. Dr. L.B. Bungener
tel.:  050 36) 14496 / 55416
l.b.bungener@umcg.nl
Verzendadres UMCG Laboratorium Medische Immunologie, huispostcode EA41, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen
Verzendomstandigheden Geen scherpe tijd- en temperatuurlimiet.
Monsterreceptie Medische Immunologie
tel.: (050-36)14152 / 12374
Ruimtenr.  CMC-7, 2e etage, T2.238

Buizenpost:
1822
Referentiewaarden Normaal niet aantoonbaar (negatief)
Achtergrondinformatie Bron referentiewaarden: op te vragen bij het laboratorium.

Laatst bijgewerkt op 15-07-2015